LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība apmācībās "Effectiveness of woodlands in reducing pollution to watercourses"

LVMI Silava zinātniskie darbinieki Ivars Kļaviņš un Zane Kalvīte no 23.–26. oktobrim piedalījās apmācībās Effectiveness of woodlands in reducing pollution to watercourses Vairao, Portugālē.

Apmācību pirmā diena tika veltīta jautājumiem par ekosistēmas funkcijām, to pakalpojumu konceptiem, kā arī to saikni ar ekonomiku un lēmumu pieņemšanas procesiem. Dienas noslēgumā tika prezentēti visu dalībnieku aktuālie pētījumi, tostarp LVMI Silava zinātnisko darbinieku disertāciju tematika:

  • Zane Kalvīte "Mežsaimniecības ietekme uz ūdens kvalitāti" un
  • Ivars Kļaviņš "Ilgtspējīgi intensificētas mežsaimniecības ietekme uz vielu apriti un jaunaudžu attīstību pēc atjaunošanas cirtes".

Otrajā dienā tika sniegta informācija par ekosistēmu modeļu veidiem, pielietojumu, hidroloģiskiem, kā arī fizikāliem procesiem un to matemātisko aprakstīšanu, kā arī uzsāktas praktiskās nodarbības ar FARMSCOPER rīku difūzā piesārņojuma dinamikas apzināšanai lauksaimniecības zemēs.

Trešajā un ceturtajā dienā uzmanība tika veltīta modelim SWAT (Soil and Water Assessment Tool), kuru pielieto noteces un ūdens kvalitātes modelēšanai sateces baseinos, balstoties uz augšņu datiem, zemes lietojumveidiem un zemes virsmas modeli GIS vidē. Norisinājās intensīvi praktiskie darbi modeļa apguvei ar pētījuma datiem no Vez upes sateces baseina Portugālē.

Iegūtās zināšanas un prasmes apmācībās tiks izmantotas ūdens noteces un kvalitātes modelēšanai LVMI Silava pētījumos.

Publicēta 2018.11.07. 11:06:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.