LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība seminārā par SEG emisijām no organiskām augsnēm un ekosistēmu pakalpojumiem

Laikā no 31. oktobra līdz 2. novembrim LVMI Silava zinātniskie darbinieki Zane Lībiete, Dagnija Lazdiņa, Andis Lazdiņš, Jānis Ivanovs, Modris Okmanis, Ilze Kārkliņa un Guna Petaja Helsinkos, Somijā piedalījās apvienotajā sadarbības programmas CAR-ES un projekta SNS-120 seminārā par SEG emisijām no organiskām augsnēm un ekosistēmu pakalpojumiem. Seminārā tika aplūkoti sekojoši tematiskie bloki:

 • augsnes siltumnīcefekta gāzu bilance nosusinātās organiskās augsnēs;
 • koksnes pelnu izmantošana mežā Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs;
 • augsnes funkcionālā daudzveidība;
 • augsnes organiskais ogleklis;
 • mežizstrādes paņēmienu ietekme;
 • meža apsaimniekošana un ūdens;
 • klimata pārmaiņu ietekme.

Semināra ietvaros LVMI Silava zinātnieki lasīja referātus:

 • Modris Okmanis: Wood ash spreading on spruce stands on upland and peatland: effect on tree growth (vispārīgs ieskats par koksnes pelnu izmantošanu Latvijā, tajā skaitā pelnu ražošanas un izmantošanas statistiku, normatīviem un problemātiku, izmantojot pelnus mežsaimniecībā);
 • Dagnija Lazdiņa: Wood ash for circular bioeconomy – research and results (informācija par pēdējo gadu pētījumiem par koksnes pelnu izmantošanu Latvijā);
 • Guna Petaja: Short-term impact of wood ash on forest ground vegetation (izmaiņu zemsegas veģetācijā ar pelniem mēslotajās platībās damakšņa un kūdreņu mežos pētījumi);
 • Andis Lazdiņš: Complex utilization of compact class forest machines (Meža nozares kompetences centra pētījuma rezultāti par kompaktklases tehnikas izmantošanu dažādos meža apsaimniekošanas etapos).

Semināra ietvaros lasīto referātu prezentācijas būs pieejamas CAR-ES interneta vietnē, šeit.

LVMI Silava tiek veikti vairāki pētījumi par seminārā diskutētajiem jautājumiem, piemēram:

 • kopš 2018. gada aprīļa tiek gatavots "Nacionālais situmnīcefekta gāzu inventarizācijas ziņojums". Par aktivitātēm pētījumā šeit;
 • kopš 2015. gada septembra tiek veikts pētījums "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā (REstore)". Par pētījumu šeit;
 • kopš 2016. gada marta pētījums "Ūdens apsaimniekošana Baltijas mežos (WAMBAF)". Par pētījumu šeit;
 • kopš 2017. gada tiek veikts pētījums "Pilnveidoti risinājumi Meža resursu monitoringa datu izmantošanai oglekļa uzkrājuma izmaiņu raksturošanas nacionālajā SEG inventarizācijā (INVENT)". Par pētījumu šeit.

Vairāk par LVMI Silava veiktajiem pētījumiem šeit.

Publicēta 2018.11.09. 11:00:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.