LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība Ecosystem Services Partnership konferencē

LVMI Silava zinātniskie darbinieki Zane Lībiete, Arta Bārdule, Edgars Jūrmalis un Ilze Pauliņa šī gada 15.–19. oktobrī San-Sebastián (Spānijā) piedalījās Ekosistēmu pakalpojumu partnerības (Ecosystem Services Partnership) organizētā Eiropas līmeņa starptautiskā konferencē ESP EUROPE 2018 REGIONAL CONFERENCE.

Konferences pirmajā dienā notika stenda referātu sesija, kurā tika prezentēti ap 80 referāti. Sesijas ietvaros LVMI Silava mežsaimniecības un vides mijiedarbības pētījumu grupas pārstāvji prezentēja 3 stenda referātus:

  • Lībiete Z., Bārdule A., Donis J., Pauliņa I., Jūrmalis E.: Price and flows of non-wood forest products in the retail market in 2017 in Latvia;
  • Donis J., Volkinsteine D., Lībiete Z., Bārdule A.: What lies at the core? – Understanding the cultural patterns defining the extraction and use habits of non-wood forest products in Latvia for better planning of multi-purpose forestry;
  • Pauliņa I., Lībiete Z., Bārdule A.: Forest ecosystems and their elements as inspiration for art.

Konferences otrā diena tika veltīta ekosistēmu un to pakalpojumu kartēšanai un novērtēšanas politikai. Viens no ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2020. gadam mērķiem ir novērtēt ekosistēmas un ekosistēmu pakalpojumus visās ES dalībvalstīs.

Trešajā dienā notika diskusijas par ekosistēmu pakalpojumu indikatoriem, ko izmanto, lai novērtētu sociāli-ekoloģiskās sistēmas. Konferences laikā tika iegūta plašāka informācija par ekosistēmu funkciju un pakalpojumu modelēšanas rīku ARIES (ARtificial Intelligence for Ecosystem Services), kas būs brīvi pieejams līdz nākamā gada vasarai. Modelis pētniekiem ļautu izmantot visus pieejamos datus, lai izveidotu dabas procesu un ekosistēmu pakalpojumu vērtību kartes.

Konferences pēdējās divās dienās zinātnieki lasīja referātus par zemes apsaimniekošanas un bioloģiskās daudzveidības izmaiņu saistību ar ekosistēmu pakalpojumiem, kā arī par projekta ESMERALDA laikā iegūtajiem secinājumiem un sadarbības tīkla turpmāku uzturēšanu un attīstību. ESMERALDA ir ES Horizon 2020 projekts, kas īstenots no 2015. līdz 2018. gadam. Tā gaitā tika izvērtētas un apkopotas aktuālākās ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas metodes un sniegts atbalsts dalībvalstīm MAES īstenošanai. MAES ir ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas un vērtēšanas, ekosistēmu stāvokļa kartēšanas un novērtēšanas, kā arī nacionālā kapitāla novērtēšanas sadarbības tīkls.

LVMI Silava kopš 2016. gada janvāra veic pētījumu "Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem". Vairāk par pētījumu šeit.

Informācija par MAES Explorer šeit, par ESP (Ecosystem Services Partnership) šeit.

Publicēta 2018.10.25. 10:55:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.