LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

LVMI Silava sadarbosies ar LLU augstākās mežizglītības studiju programmu pilnveidē

Šī gada 1. oktobrī Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitāte noslēdza sadarbības līgumu par projekta "Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide" (nr. 8.2.3.0/18/A/009) īstenošanu, kura ietvaros plānots izvērtēt un pilnveidot studiju programmas un uzlabot universitātes pārvaldību. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds, un tas tiks īstenots turpmāko trīs gadu laikā.

Projekta "Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide" mērķis ir pilnveidot LLU studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.

"LVMI Silava augstu novērtē LLU kolēģu piedāvājumu līdzdarboties studiju procesa pilnveidē. Nenoliedzami, mūsu kompetences joma ir augstākā mežizglītība. LVMI Silava kopā ar citiem meža nozares partneriem aktīvi piedalās LLU Meža fakultātes padomnieku konventa darbā. Uzskatām šo sadarbības projektu kā vērtīgu instrumentu un papildinājumu līdzšinējam darbam, lai LLU mežizglītības studiju programmās nonāktu arī tā mežzinātnes kompetence, kuru jau kopš 1946. gada uztur un attīsta LVMI Silava", projekta ieviešanas nozīmi skaidro LVMI Silava direktors Jurģis Jansons.

Projekta ietvaros plānota ne tikai esošo studiju programmu satura pilnveide un salāgošana nozaru attīstības vajadzībām, bet arī universitātes organizatorisko un pārvaldības struktūru funkciju izvērtēšana un pilnveide, universitātes kvalitātes vadības sistēmas pilnveide, e-risinājumu izstrāde, pilnveide un ieviešana pārvaldības un internacionalizācijas vajadzībām, universitātes vadības personāla zināšanu, prasmju un kompetenču pilnveide, starptautisks salīdzinošs izvērtējums un pārmaiņu plāna aktualizācija.

Projektu LLU īstenos kopā ar sadarbības partneriem APP "Dārzkopības institūts", APP "Agroresursu un ekonomikas institūts", Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava", Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR".

Kopējais projekta aktivitātēm paredzētais finansējums ir 1 059 598,00 EUR, no kura LVMI Silava līdzdalībai finansējums 8550 EUR, no tā ESF finansējums (85%) – 7267,50 EUR, bet valsts budžeta finansējums (15%) – pārējais.

Publicēta 2018.11.30. 13:55:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.