LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Eiropas Komisijas Joint Research Centre STRUBIAS darba grupas noslēguma sanāksme

LVMI Silava zinātniskā asistente Arta Bārdule šī gada 25.–27. septembrī Seviļā (Spānijā) piedalījās Eiropas Komisijas (EK) Joint Research Centre STRUBIAS darba grupas noslēguma sanāksmē.

STRUBIAS (akronīms no sekojošiem vārdiem: struvīti [STRUvite], kokogles [BIochar] un pelni [incineration AShes]) ir EK mēslošanas līdzekļu ekspertu darba grupa, kas izveidota, lai sniegtu priekšlikumus grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam. EK plāno veikt izmaiņas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā par mēslošanas līdzekļiem, papildinot mēslošanas līdzekļu, kas apzīmēti ar "EK mēslošanas līdzeklis", sastāvdaļu grupas ar sekundāriem materiāliem, tādējādi veicinot cirkulārās jeb aprites ekonomikas mērķu sasniegšanu. Cirkulārās ekonomikas koncepcijas pamatā ir ideja par nepieciešamību pāriet no lineārās ekonomikas uz resursus saudzējošu saimniekošanas modeli, veicināt resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kas veido arī bioekonomikas pamatu.

Sanāksmes mērķis bija izskaidrot STRUBIAS ziņojumā iekļautās detaļas (ziņojums pieejams šeit) un diskutēt/precizēt specifiskus jautājumus attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par mēslošanas līdzekļiem potenciālo kritēriju izstrādi fosfātiem (struvītiem), kokoglēm (pirolīzes un gazifikācijas materiāli) un pelniem (termālās oksidācijas materiāliem).

STRUBIAS ziņojumam ir 2 galvenie mērķi:

  1. iegūt un apkopot informāciju, lai sagatavotu tehniskos priekšlikumus atļautiem materiāliem un STRUBIAS ražošanas procesu apstākļiem, STRUBIAS materiālu kvalitātes prasībām un kvalitātes uzturēšanas sistēmai, kas var būt par pamatu likumdošanas ierobežojumiem rediģētā Mēslošanas līdzekļu regulā;
  2. apskatīt iespējamās mēslošanas līdzekļu ietekmes, lai noteiktu mēslošanas līdzekļu un to sastāvdaļu kvalitātes kritērijus un nodrošinātu, ka STRUBIAS materiāli ir droši pārtikas produktu ražošanai, videi, kā arī Eiropas mēslošanas līdzekļu un lauksaimniecības sektoram kopumā.

LVMI Silava Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas virzienā tiek veikti pētījumi par meža mēslošanu un koksnes pelnu izmantošanu apmežošanā. Vairāk par LVMI Silava meža atjaunošanas un ieaudzēšanas virzienā veiktajiem pētījumiem šeit.

Publicēta 2018.10.03. 13:42:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.