LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Konference par sēņu izraisītām kokaugu sakņu un stumbru slimībām

Laikā no šī gada 26. augusta līdz 1. septembrim LVMI Silava pētnieks Endijs Bāders un zinātniskās asistentes Astra Zaļuma, Lauma Brūna un Līva Legzdiņa piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē LIFE-IUFRO. Konferences mērķis – pulcēt pasaulē vadošos pētniekus par sēņu izraisītām kokaugu sakņu un stumbra slimībām, lai dalītos pieredzē un zināšanās par jaunākajiem pētījumiem slimību attīstībā un ierobežošanā.

Konferences ietvaros LVMI Silava pārstāvji prezentēja mutiskus ziņojumus un vairākus stenda referātus, kā arī Astra Zaļuma vadīja vienu no zinātniskajām sesijām.

Mutiskie ziņojumi:

  • Astra Zaļuma "Perspective of growing P. contorta in Latvia: focus on Heterobasidion root rot",
  • Lauma Brūna "Development of Heterobasidion genets in evenaged Norway spruce stands on peat soils".

Stenda referāti:

  • Zaļuma A., Burņeviča N., Gaitnieks T. un Vasaitis R. "Pathogenicity and development of Heterobasidion annosum and Heterobasidion parviporum in functional sapwood of middle-aged coniferous and broadleaved trees in Latvia",
  • Zaļuma A., Kenigsvalde K., Valdēna A. un Gaitnieks T. "Evaluation of the occurrence of biological control agent Rotstop and native strains of P. gigantea in commercially treated stumps one to three years after treatment",
  • Legzdina L., Spuņģis V. un Gaitnieks T. "Diversity of invertebrate in Heterobasidion spp. fruit bodies on decayed spruce wood",
  • Šņepsts G., Krišāns O., Dubrovskis E., Kāpostiņš R. un Jansons Ā. "Effect of injuries on stability of Norway spruce",
  • Brūna L., Valdēna A., Zaļuma A., Lukstiņa L.D., Kenigsvalde K., Kenigsvalde A. un Gaitnieks T. "Monitoring of Phlebiopsis gigantea on commercially treated spruce and pine stumps in Latvia",
  • Zaļuma A., Brūna L., Lukstiņa L.D., Valdēna A., Korhonen K., Kenigsvalde K., Kenigsvalde A. un Gaitnieks T. "Development of Phlebiopsis gigantea fruit bodies on large diameter log pieces of Norway spruce and Scots pine",
  • Matisone I., Bāders E., Jansone L., Desaine I. un Jansons Ā. "Infection of Fraxinus excelsior by Hymenoscyphus fraxineus in pure and mixed young stands in Latvia".

Konferences pirmajā daļā tika sniegti ziņojumi par invazīvās H. irregulare izplatību Eiropā un genoma pētījumiem ASV, kā arī par sakņu piepes pētījumiem Somijā, Zviedrijā un citviet Eiropā. Konferences otrās daļas tēma bija ošu un gobu bojāejas, kā arī bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un saglabāšanas pētījumi. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar pētījumiem par Holandes gobu slimību, tās ierobežošanas pasākumiem un sekmēm Gotlandē, Igaunijā un Balkānu valstīs, savukārt lauka ekskursijās konferences dalībniekiem tika stāstīts par aktuālajām problēmām egļu sēklu plantācijās, rādīti harvestera zāģēšanas un celmu apstrādes paraugdemonstrējumi. Gotlandē lauka apstākļos tika parādīts un pastāstīts par veiktajiem ošu un gobu saglabāšanas pasākumiem, kā arī parādīts, kas ir veteranizācija un kā tā tiek izmantota bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

LVMI Silava Meža fitopatoloģijas un mikoloģijas virzienā tiek veikts pētījums par sakņu piepes izraisītās sporu infekcijas ierobežošanu skuju koku audzēs (vairāk par pētījumu šeit), kā arī sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte (vairāk par pētījumu šeit).

Vairāk par konferenci šeit.

Publicēta 2018.09.10. 13:32:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.