LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Notiks seminārs par medījamo dzīvnieku populāciju blīvumu

2009. gada 3. novembra semināra
„Darba uzdevumu un metodikas izstrāde pētījumam par maksimāli pieļaujamo medījamo dzīvnieku blīvumu un minimālo jeb kritisko populācijas lielumu”
(Projekta atbalstītājs - Medību saimniecības attīstības fonds)
 
Salaspilī, LVMI „Silava” bibliotēkas zālē
 
DARBA KĀRTĪBA
 
10:00   Ierašanās, reģistrēšanās.
10:20   Iepazīšanās ar darba uzdevumiem un vienošanās par sanāksmes kārtību.
10:30   Projekta izpildītāju atskaitīšanās par apspriedei sagatavoto materiālu.
 
  • Projekta mērķa izklāsts. Diskusija.
  • Izpratne par bioloģiskiem jēdzieniem, definīcijām, procesiem, sakarībām. Diskusijas.
  • Izpratne par sociāliem un ekonomiskiem procesiem, un sabiedrības interesēm – gan pētījuma norisē (līdzdalība), gan rezultātā (mednieki, zinātnieki, politiķi, sugu aizstāvji, dzīvnieku aizstāvji (nejaukt!), mežsaimnieki, lauksaimnieki, „mājsaimnieki” u.c.). Diskusijas.
 13:00 Pusdienas.
13:45 Projekta izpildītāju redzējums par gala rezultātu un turpmākiem projektiem.
 
  • Iespējamās pētījuma metodikas apspriešana.
  • Diskusija par prioritātēm, pētījumu uzsākot.
 
15:00 Semināra dalībnieku iespēju apzināšana tālākai sadarbībai.
Apspriedes noslēgums.
 
Piezīme: Sanāksmes ilgums norādīts orientējoši, bet jautājumu izskatīšanas secība tiks ievērota neatkarīgi no diskusiju sekmēm un ilguma.

Kontaktpersona: A. Ornicāns 29172201

Publicēta 2009.10.26. 11:26:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.