LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Izsludina 3. zinātniskās izpētes misiju Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījuma ietvaros

LVMI Silava izsludina 3. zinātniskās izpētes misiju uzsaukumu zinātniskās pētījuma "Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.–2021. gadam" ietvaros.

Lai veicinātu starpnozaru sadarbību, plānota nelielu pētījumu veikšana par koku augšanas apstākļu uzlabošanai būtiskiem jautājumiem, paredzot vienreizēju atbalstu – grantu atsevišķiem pētniekiem vai nelielām pētnieku grupām.

Īpaši aicinām sabiedriski aktīvu nevalstisko organizāciju pārstāvjus un augstskolu studentus, kas vēlas iegūt jaunas, mežsaimniecībai nozīmīgas zināšanas un zinātniskā darba pieredzi.

2018. gadā piedāvājam sekojošas tēmas:

  • koksnes pelnu izmantošanas ietekme uz egļu audžu vitalitāti kūdreņos un āreņos;
  • koksnes pelnu izmantošanas ietekme uz smago metālu koncentrāciju zemsedzē, ogās un sēnēs.

Iespējama arī cita, pretendenta pieteikta tēma, kas saistīta ar koku augšanas apstākļu uzlabošanu ienesot mežaudzē papildus barības vielas un nepārklājas ar pētījuma programmas jau definētajiem darba uzdevumiem. Prioritāri apstiprināsim uzsaukumam atbilstošus pieteikumus par LVMI Silava piedāvātajām tēmām.

Pieteikšanās kārtība:
līdz 20. jūlijam elektroniski uz e-pasta adresi iesūtot
CV un motivācijas vēstuli, kas satur izvēlētā jautājuma risinājuma aprakstu: tēmas anotāciju, metodiku, sagaidāmos rezultātus, darba izpildes termiņu un izmaksas (līdz 2000 EUR). Vēlamais misijas īstenošanas laiks: 2018. gada jūlijs – oktobris, misijai jānoslēdzas ne vēlāk kā 2018. gada 15. decembrī. 2018. gadā tiek plānotas 3 misijas.
Aicinām pieteikties pretendentus, kuri nav esošās darba attiecībās ar LVMI Silava vai a/s "Latvijas valsts meži".

Galvenie pieteikumu vērtēšanas kritēriji ir izpētes rezultātu potenciālā ietekme uz Latvijas mežsaimniecību un mežzinātni, kā arī iegūto rezultātu publicitāte. LVMI Silava ekspertu komisija izvērtēs pieteikumus un aicinās izraudzītos pretendentus īstenot īstermiņa zinātnisko misiju. Ar misijas izpildītājiem slēgsim autoratlīdzības līgumi.

Misijas rezultāti jāapkopo pārskatā, kurā jāietver pētījuma anotācija, metodika, rezultāti un to analīze. Pārskati tiks publicēti LVMI Silava un a/s "Latvijas valsts meži" interneta vietnēs. Ar iepriekšējās misijas rezultātu apkopojumu var iepazīties šeit.

Publicēta 2018.06.25. 15:51:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.