LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība sanāksmē par ERA-GAS programmas pētījumu

LVMI Silava zinātniskais asistents Ainārs Lupiķis un vides inženieris Jānis Ivanovs piedalījās sanāksmē par ERA-GAS pētījumu INVENT, kas notika 15.–16. maijā Kopenhāgenā, Dānijā.

Sanāksme tika organizēta, lai pētījumā iesaistīto dalībvalstu pārstāvji apmainītos ar informāciju un datiem un dalītos pieredzē par paveiktiem un turpmāk darāmiem darbiem.

Arī LVMI Silava pārstāvji sniedza ziņojumus par datu ievākšanas metodoloģiju Latvijā un to savietojamību ar datu kopu, kas tiek izmantota kā vienots datu avots visām iesaistītajām dalībvalstīm

ERA-NET FACCE ERA-GAS programmas ietvaros tiek finansēts LVMI Silava veikts pētījums "Pilnveidoti risinājumi Meža resursu monitoringa datu izmantošanai oglekļa uzkrājuma izmaiņu raksturošanas nacionālajā SEG inventarizācijā (INVENT)", kura mērķis ir uzlabot nacionālās SEG inventarizācijas sistēmas projektā iesaistītajās valstīs, izmantojot Meža resursu monitoringa (MRM) datus un papildus datu avotus, kā arī radīt priekšnosacījumus pētījuma rezultātu pārņemšanai pārējās Eiropas valstīs, izstrādājot unificētus modelēšanas un datu validēšanas instrumentus.

Vairāk par pētījumu šeit.

Publicēta 2018.05.30. 12:15:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.