LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

7. starptautiskā zinātniskā ICP Forests konference Rīgā

No 21.23. maijam Rīgā a/s "Latvijas valsts meži" biroja telpās notiek septītā ICP Forests ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference European forests in a changing environment: Air pollution, climate change and forest management.

Konferenci organizē ICP Forests  (ES starptautiskā sadarbības programma par mežu un vides  mijiedarbību) sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava", Vācijas institūtu “Thünen”, Zviedrijas vides institūtu IVL un sadarbības programmām CLRTAP (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution) un WGE (Working Group on Effects). Šī konference katru gadu tiek organizēta citā Eiropas valstī, un šogad organizators ir LVMI Silava – programmas kontaktcentrs Latvijā, kas mūsu valstī atbild par I un II līmeņa monitoringa īstenošanu.

Galvenās tēmas, kas tiks apskatītas šajā konferencē ir:

  • izmaiņas vides un klimata apstākļos un to ietekme uz mežiem
  • meža ekosistēmu procesu laikrindas un to savstarpējās attiecības
  • mežu pielāgošanās klimata pārmaiņām un to ieguldījums klimata pārmaiņu mazināšanā.

Šī konference vienkopus apvienos meža zinātniekus, kuri ir saistīti ar ICP Forests, kā datu sniedzējus un / vai datu lietotājus, kā arī zinātniekus no citām meža pētniecības infrastruktūrām.

Vairāk par konferenci konferences mājas lapā šeit.

Publicēta 2018.05.23. 15:12:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.