LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība COST akcijas CA15206 Payments for Ecosystem Services (Forests for Water) sanāksmē

Šī gada 12.–16. martā LVMI Silava Meža ekoloģijas un mežkopības pētījumu virziena vadošā pētniece Dr.silv. Zane Lībiete piedalījās COST akcijas CA15206 vadības komitejas un darba grupu sanāksmē Kastelfranko Veneto, Itālijā.

Sanāksmes ietvaros tika organizēts darbs paralēlās darba grupās:

  • WG1 – "Mežaudzes-ūdeņiem" maksas par ekosistēmu pakalpojumiem shēmu pārvaldības un dizaina aspekti;
  • WG2 – mežaudžu veidošanas lauksaimniecības difūzā piesārņojuma novēršanai efektivitātes novērtējums;
  • WG3 – "Mežaudzes-ūdeņiem" maksas par ekosistēmu pakalpojumiem shēmu izmaksu efektivitātes izvērtējums;
  • WG4 – informācijas izplatīšana, sabiedrības un iesaistīto pušu informēšana un iesaiste, kurā piedalījās arī LVMI Silava vadošā pētniece Zane Lībiete.

Publicēta 2018.03.27. 12:02:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.