LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Notikusi LVMI Silava piederošo būvju tehniskā apsekošana, izvērtēšana un būvprojekta izstrāde

LVMI Silava ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu šī gada sākumā sācis vērienīgu projektu "Pētniecības infrastruktūras attīstīšana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava"", kura ietvaros paredzēts veikt institūta ēku, telpu, laboratoriju un koplietošanas infrastruktūras attīstību, kā arī zinātniskās aparatūras, aprīkojuma, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju u.c. materiālu iegādi, kas sekmēs pētniecības kapacitāti, tādejādi arī konkurētspēju, starptautisko sadarbību un pētniecības rezultātu pārnesi tautsaimniecībā.

Projekts ilgs tupmākos divus gadus, un, 2020. gadam noslēdzoties, institūts varēs lepoties ar:

  • lielu siltumnīcu pētniecības vajadzībām, kas atradīsies balkus esošajai klimatmājai,
  • jaunām aprīkotām laboratorijas telpām,
  • skaisti izremontētiem kabinietiem,
  • telpām, kas paredzētas tādiem specifiskiem darbiem kā koksnes paraugu mazgāšana, žāvēšana un slīpēšana,
  • izremontētām garāžām,
  • atjaunotu institūta fasādi.

Projekta darbību īstenošana tika uzsākta 2018. gada janvārī, un uz šo brīdi jau ir notikusi LVMI Silava piederošo būvju (institūta ēka, klimatmāja, garāžas) tehniskā apsekošana, izvērtēšana un būvprojekta izstrāde, kas ietver visus būvdarbu veikšanai nepieciešamos konstruktīvos risinājumus, lai nodrošinātu ēku atbilstību Būvniecības likumumā noteiktajām prasībām.

Publicēta 2018.03.27. 12:32:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.