LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība seminārā un kursos par populāciju attīstību ietekmējošiem faktoriem

Laikā no 11.–23. februārim LVMI Silava Meža fitopatoloģijas un mikoloģijas pētījumu virziena zinātniskā asistente Mg.biol., Mg.silv. Astra Zaļuma apmeklēja Jiveskilas Universitātes (Somija) organizētos kursus Boreal winter ecology, Population ecology and population cycles.

Kursu ietvaros tika apgūtas zināšanas par augu un dzīvnieku ekoloģiju un bioloģiju ziemas apstākļos, sniega nozīmi kokaugu un zīdītāju attīstībā, analizēts, kā prognozētās klimata izmaiņas varētu ietekmēt augu un dzīvnieku izdzīvošanas spējas, izmantojot matemātiskos modeļus, modelēts, kā tiks izmainīti dzīvo organismu dzīves cikli, mainoties klimatam.

Šajā laikā A. Zaļuma piedalījās arī seminārā Population Cycles and Outbreaks: Still of interest or historical debate?, kurā vadošie pētnieki no Beļģijas, Filipīnām, Kanādas, Norvēģijas, Somijas, Spānijas, Vācijas, Zviedrijas 14 ziņojumos analizēja populāciju ekoloģiju un populāciju attīstību ietekmējošos faktorus, cikliskumu, organismu masveida savairošanos. Semināra programma šeit.

Publicēta 2018.02.28. 12:17:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.