LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība LU 76. Zinātniskajā konferencē

No 2018. gada janvāra vidus līdz martam norisinās kārtējā, nu jau 76., LU rīkotā zinātniskā konference. Tajā piedalās arī vairāki LVMI Silava zinātnieki ar saviem referātiem.

30. janvārī sekcijas sēdē "Jauno zinātnieku pētījumi vides zinātnē" Meža ekoloģijas un mežkopības pētījumu virziena darbinieki lasīja savus referātus:

  • vides inženieris Bc.envir.sc. Edgars Jūrmalis "Meža nekoksnes produktu potenciālais nodrošinājums: piemērs no apsaimniekotas meža teritorijas",
  • zinātniskā asistente Mg.envir.sc. Zane Kalvīte "Meža meliorācijas sistēmu novadgrāvju sedimentācijas dīķu efekta ietekmes novērtējums ūdens kvalitātes kontekstā",
  • zinātniskais asistents Mg.envir.sc. Ivars Kļaviņš "Biogēno elementu koncentrāciju izmaiņas augsnes ūdenī pēc atjaunošanas cirtes priežu un egļu audzēs: atcelmošanas ietekme".

2. februārī sekcijas sēdē "Augu bioloģija" LVMI Silava Ģenētisko resursu centra (ĢRC) pētniece Dr.biol. Agnese Gailīte lasīja referātu "Melleņu (Vaccinium) ģints ģenētisko resursu izpēte". Savukārt sekcijas sēdē "Molekulārā bioloģija" ĢRC pētniece Dr.biol. Angelika Voronova lasīja referātu "Mobilo ģenētisko elementu izplatība priežu gēnu rajonos".

7. februārī sekcijas sēdē "Ģeomātika" Meža darbu un meža enerģētikas pētījumu virziena vides inženieris Bc.geogr. Jānis Ivanovs lasīja referātu "LiDAR un multispektrālo satelītainu izmantošanas iespējas pārmitru meža minerālaugšņu dešifrēšanā".

9. februārī plenārsēdē "Bioloģija" Meža fitopatoloģijas un mikoloģijas pētījumu virziena vadošais pētnieks Dr.silv. Tālis Gaitnieks lasīja referātu "Sēņu nozīme meža ražības, kvalitātes un veselības nodrošināšanā".

23. februārī sekcijas sēdē "Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas sekcija" tika nolasīts referāts Elīna Anna Brauna "Lielās pergamentsēnes attīstība ar bioloģisko preparātu ‘Rotstop’ apstrādātos egļu celmos", kura līdzautori ir LVMI Silava Meža fitopatoloģijas un mikoloģijas pētījumu virziena zinātnieki: vadošais pētnieks Dr.silv. Tālis Gaitnieks un zinātniskās asistentes Mg.biol., Mg.silv. Astra Zaļuma un Mg.biol. Lauma Brūna.

LU 76. zinātniskās konferences programma pieejama šeit.

Konferences tēzes tiks publicētas žurnālā Environmental and Experimental Biology (http://eeb.lu.lv/).

Publicēta 2018.03.01. 12:20:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.