LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Izsludināta atkārtota pieteikšanās zinātniskajām misijām

LVMI Silava piedāvā iespēju iesaistīties izpētē, īstenojot īstermiņa zinātniskās misijas pētījumā "Koku augšanas apstākļu uzlabošanas programma".

Lai veicinātu starpnozaru sadarbību, plānota nelielu pētījumu veikšana par koku augšanas apstākļu uzlabošanai būtiskiem jautājumiem, paredzot vienreizēju atbalstu – grantu atsevišķiem pētniekiem vai nelielām pētnieku grupām.

Misiju ilgums ir līdz 1 mēnesim. Atbalstu saņēmušām personām vai to grupai atbilstoši noteiktai formai jāsagatavo ziņojums par sasniegtajiem rezultātiem, kas pēc saskaņošanas būs publiski pieejams. Katru gadu plānots organizēt 23 misijas.

Ir izsludināta papildu pieteikšanās uz īstermiņa zinātniskajām misijām 2017. gadā. Īpaši aicinām sabiedriski aktīvu nevalstisko organizāciju pārstāvjus un augstskolu studentus, kas vēlas iegūt jaunas, mežsaimniecībai nozīmīgas zināšanas un zinātniskā darba pieredzi.

2017. gada nogalē piedāvājam sekojošas tēmas:

  • koksnes pelnu izmantošanas ietekme uz egļu audžu vitalitāti kūdreņos un āreņos;
  • koksnes pelnu izmantošanas ietekme uz smago metālu koncentrācijas zemsedzē, ogās un sēnēs.

Misijai pretendenti piesakās elektroniski – iesūtot CV un motivācijas vēstuli, kas satur izvēlētā jautājuma risinājuma aprakstu, tajā skaitā tēmas anotāciju, metodiku, sagaidāmos rezultātus, darba izpildes termiņu un izmaksas (līdz 2000 EUR). Misijai jānoslēdzas ne vēlāk kā 2018. gada 31. jūlijā. Pieteikšanās termiņš ir 2018. gada 15. janvāris.

LVMI Silava ekspertu komisija izvērtēs pieteikumus un aicinās izraudzītos pretendentus īstenot īstermiņa zinātnisko misiju. Galvenie pieteikumu vērtēšanas kritēriji ir izpētes rezultātu potenciālā ietekme uz Latvijas mežsaimniecību un mežzinātni, kā arī iegūto rezultātu publicitāte.

Pretendenti: nevalstisko organizāciju pārstāvji, augstskolu studenti un citi interesenti, kuri nav darba attiecībās ar LVMI Silava.

Misijas rezultāti jāapkopo pārskatā, kurā jāietver pētījuma anotācija, metodika, rezultāti un to analīze. Pārskati tiks publicēti LVMI Silava un akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" interneta vietnēs.

Ar misijas dalībniekiem tiks slēgts autoratlīdzības līgums. Pēc darba rezultātu iesniegšanas un pieņemšanas-nodošanas akta noformēšanas par veikto pētījumu tiks izmaksāta autoratlīdzība.

  

Publicēta 2017.12.21. 12:33:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.