LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība WAMBAF darba grupas sanāksmē

Šī gada 28. novembrī LVMI Silava meža ekoloģijas un mežkopības pētījumu virziena vadošā pētniece Dr.silv. Zane Lībiete piedalījās WAMBAF projekta aizsargjoslu apsaimniekošanas vadlīniju izstrādes darba grupas sanāksmē Tallinā, Igaunijā.

Vadlīnijas ir paredzētas kā palīglīdzeklis, plānojot un īstenojot meža apsaimniekošanu, ņemot vērā piekrastes aizsargjoslu nozīmi un funkcijas.

Sanāksmes gaitā tika pārrunāta vadlīniju struktūra un līdz šim sagatavotais satura melnraksts, precizēta vadlīnijās lietotā terminoloģija, un apstiprināts laika grafiks turpmākajam darbam. Vadlīnijās paredzēts iekļaut šādas nodaļas: piekrastes aizsargjoslu nozīme ūdens kvalitātes nodrošināšanā, pieejas piekrastes aizsargjoslu plānošanā un izveidošanā, piekrastes aizsargjoslu apsaimniekošana, pieredze un piemēri no dalībvalstīm. Vadlīniju otrajam melnrakstam jābūt sagatavotam līdz 2017. gada 10. decembrim.

Publicēta 2017.11.30. 10:53:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.