LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Pētījuma par melleņu ģints ģenētisko resursu izpēti aktualitātes

Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" projekta ietvaros uzsākts pētījums "Melleņu (Vaccinium) ģints ģenētisko resursu izpēte Latvijā". Petījuma ietvaros paredzēta Vaccinium ģints sugu – melleņu, brūkleņu un zileņu molekulāri ģenētiskā izpēte. Uzsākta paraugu ievākšana ģenētisko analīžu veikšanai. No ievāktajiem paraugiem izdalīta DNS un sākts darbs pie praimeru izvēles un PCR reakcijas apstākļu pārbaudes.

Publicēta 2017.10.30. 14:27:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.