LVMI Silava - vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Jaunākajā zinātnisko rakstu krājumā "Latvijas Veģetācija"

Izdots rakstu krājuma Latvijas Veģetācija jaunākais izdevums Nr. 26. Šajā izdevumā publicēti 7 raksti par aktuāliem botānikas un ar to saistīto zinātņu pētījumiem:

  1. Laiviņš, M., un Pušpure, I., 2017. Sausās mezotrofās priedes mežaudzes izmaiņas skrejuguns ietekmē: otrais gads pēc meždegas [Post-fire dynamics in a mesotrophic pine forest: the second year after fire]. Latvijas Veģetācija 26, 5-27.
  2. Evarts-Bunders, P., Evarte-Bundere, G., Suško, U., un Nitcis, M., 2017. Dabas lieguma "Sasaļu mežs" vaskulāro augu flora [The flora of vascular plants in Nature Reserve "Sasaļu mežs"]. Latvijas Veģetācija 26, 29-51.
  3. Suško, U., 2017. Odumovas ezera makrofītu flora [Macrophyte flora of Lake Odumova]. Latvijas Veģetācija 26, 53-94.
  4. Krasnopoļska, D., 2017. Dagdas pilsētas vaskulāro augu flora [Vascular plant flora in the Dagda town]. Latvijas Veģetācija 26, 95-113.
  5. Laiviņš, M., 2017. Parastās kļavas Acer platanoides un platlapu liepas Tilia platyphyllos augu sabiedrības Bārtas upes ielejā [Acer platanoides and Tilia platyphyllos communities in the Bārta River valley]. Latvijas Veģetācija 26, 115-123.
  6. Strazdiņa, L., Kluša, J., Leimanis, I., un Opmanis, A., 2017. Latvijā jaunatklāto un reto sūnu un sēņu taksonu atradumi 2016. gadā [New bryophyte and fungi records and rarities of Latvia in 2016]. Latvijas Veģetācija 26, 125-150.
  7. Cepurīte B., un Rūrāne, I., 2017. Ciesu ģints (Calamagrostis Adans.) Latvijas florā: morfoloģija, ekoloģija un izplatība [Small-reeds (Calamagrostis Adans.) in the flora of Latvia]. Latvijas Veģetācija 26, 151-168.

Šī un citu žurnāla izdevumu raksti lasāmi un lejupielādējami šeit.

Publicēta 2017.09.14. 13:25:15

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.