LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

IUFRO konference „Egle globālo pārmaiņu kontekstā”

Halmštatē (Halmstad, Zviedrija) no š.g. 30. augusta līdz 4. septembrim notika konference „Egle globālo pārmaiņu kontekstā” (Spruce in the Context of Global Change: Ecology, Silviculture, Forest Products, Management Risks and Conservation Practices). Tajā piedalījās Meža selekcijas projektu grupas pētnieks Ā. Jansons. Dr. Ā. Jansons uzstājās ar ziņojumu „Profitability of Norway spruce breeding in Latvia”, kas tika izvēlēts kā konferences pamatziņojums sadaļā „Ģenētiskais materiāls” un šajā sadaļā vadīja paralēlo darba sesiju (01.09.2009). Konferences noslēgumā zinātniskā komisija no prezentācijām izvēlējās 12 un to autoriem, tai skaitā Ā. Jansonam & J. Donim, piedāvāja sagatavot pilna teksta manuskriptu speciālam, konferencei veltītam „Scandinavian Journal of Forest Research” izdevumam. Plānots turpināt darbu pie raksta izstrādes, ņemot vērā pēc prezentācijas izskanējušos jautājumus un diskusiju, lai līdz 30. oktobrim iesniegtu manuskriptu starptautiskai zinātniskai publikācijai.

Konferencē kopā piedalījās vairāk kā 50 delegāti no Eiropas valstīm, ASV, Kanādas, Dienvidkorejas, pārstāvot plašu zinātnisko spektru, kas tika sadalīts sesijās: „Mežaudžu attīstība ilgtermiņā”, „Riski mežaudžu produktivitātei”, „Ģenētiskais materiāls”, „Meža atjaunošana”, „Egļu mežu ekoloģija”, „Biomasas un lietkoksnes ražība”, „Fizioloģiskie procesi” un „Dabas aizsardzība”. Konferences materiāli (iesniegtie abstrakti un to autoru prezentācijas, kuri atļāvuši tās publiskot) tiks ievietoti konferences mājas lapā (https://arbetsplats.slu.se/sites/esf/tematillvaxt/spruce2009/default.aspx). Konferences ietvaros prezentēta Prof. Janusz Sabor iniciatīva veikt datu apmaiņu un līdz gada beigām sagatavot kopēju izdevumu un/vai publikāciju sēriju par IUFRO egles provenienču eksperimentu sērijām (1939. gada un 1964.-1968. gada), kas izvietotas dažādās Eiropas valstīs un Kanādā. Daļa no šajās sērijās pārstāvētājām proveniencēm reprezentētas arī stādījumos Latvijā.

Konferences ietvaros rīkotajā izbraukuma sesijā iekļautie objekti galvenokārt atspoguļoja jaunākās atziņas un prakses piemērus par meža atjaunošanu un pirmajām kopšanas cirtēm, kā arī tehnoloģiju attīstību šo mežkopības etapu izpildē.

Publicēta 2009.09.10. 11:59:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.