LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība Starptautiskā Sakņu pētniecības biedrības 7. konferencē

Konferencē piedalījās 250 dalībnieki no 32 dažādām pasaules valstīm un reģioniem, t.sk. ASV, Austrālija, Japāna, Brazīlija, Nepāla, Jaunzēlande (attēlā - Latvijas delegācija un Velsas universitātes profesors Douglas Godbold (otrais no labās puses). Konferences darba kārtībā bija zinātnisko referātu lasījumi, stenda referātu prezentācijas un zinātniskā ekskursija. Konference tika organizēta 7 sekcijās:

1. sakņu augšana, anatomija un morfoloģija;
2.
sakņu apjoms, ražība un attīstība;
3.
rizosfēra un augsnes organismi;
4.
sakņu izplatība, sadalījums un to ieguldījums oglekļa piesaistē;
5.
klimata izmaiņas un apkārtējās vides stress;
6.
sakņu - augsnes mijiedarbība;
7. sakņu pētīšanas metodes.

Konferences mērķis bija izzināt sakņu pētījumu būtību, sapulcējot kopā dažādu nozaru sakņu pētniekus, veicinot jauno atklājumu pielietojumu praksē, atsevišķi augu un ekosistēmu līmenī, piemēram, sakņu biomasas ietekme uz kopējo augsnes biomasas dinamikas modeļiem.

LVMI "Silava" pārstāvji piedalījās konferences sekcijā "Sakņu augšana, anatomija un morfoloģija" ar stenda ziņojumu "The studies about development of root system of young deciduous stands growing on the former agricultural lands" (autori: A.Bārdulis, M.Daugaviete, A.Komorovska, K.Liepiņš, G.Teliševa).

Zinātnieki lielu akcentu ir likuši uz augu virszemes daļu ekoloģiskajiem aspektiem, bet mazāka uzmanība pievērsta sakņu sistēmas pētījumiem. Sakņu sistēmu izpēte dod papildus informāciju par augu ekoloģiju un ekosistēmu, kurā augs atrodas.

Zinātnisko referātu lasījumos un stenda referātu prezentācijās apkopoti pētījumu rezultāti par sakarībām starp sakņu sistēmu un auga augstumu, pieaugumu un biomasu. Nozīmīgas prezentācijas un diskusijas tika veltītas augu apakšzemes daļu ekoloģiski nozīmīgajai lomai ekosistēmu un apkārtējās vides līmenī.

Konferences ietvaros notika zinātniskas demonstrācijas ekskursija uz Alpu kalnu grēdas dienvidu augstāko virsotni Klosterwappen (2076 m virs jūras līmeņa), kura atrodas 90 km attālumā no Austrijas galvaspilsētas Vīnes. Ekskursijas dalībniekiem tika demonstrēti sakņu atrakumi dažādiem dienvidalpu kalnu reģiona augiem (Pinus mugo, Ligusticum mutellina, Nardus stricta, Deschampisa cespitosa, Salix serpyllifolia, Eryngium campestere, Falcaria vulgaris, Salvia nemorosa, Genista tinctoria, Bromus erectus, Medicago falcata).

 
Atrakta Pinus mugo sakņu sistēma.
 
Atrakta Deschampisa cespitosa sakņu sistēma.

Sakņu pētniece, doktore Monika Sobotik demonstrēja atrakto augu sakņu sistēmu, sniedzot detalizētu ieskatu sakņu morfoloģijā, kā arī īsu augsnes un apkārtējās vides veģetācijas raksturojumu.

Lai atrokot netiktu sabojāta augu sakņu sistēma, atrakšanu veic ļoti rūpīgi un uzmanīgi. Ekskursijas laikā tika prezentēts instruments (attēlā), ar kura palīdzību darbu ir iespējams paveikt ļoti kvalitatīvi. Ar šādu Vācijā izgatavotu augsnes kapli, ērti noņemt apaugumu un attīrīt mazās uzsūcošās saknītes, nesabojājot sakņu sistēmu.

Detalizētāka informācija (zinātnisko referātu prezentācijas, konferences programma, zinātniskās ekskursijas apraksts, konferences foto galerija u.c.) pieejama konferences mājās lapā (http://rootrap.boku.ac.at).

Publicēta 2009.09.14. 11:25:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.