LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Par Ziemeļvalstu, Baltijas jūras reģiona un Īrijas mežzinātnes institūtu direktoru sanāksmi

Laika posmā no šī gada 28. jūnija līdz 1. jūlijam LVMI Silava direktors Jurģis Jansons un direktora vietnieks Ansis Actiņš piedalījās Ziemeļvalstu (Somija, Zviedrija, Norvēģija, Islande, Dānija), Baltijas, Polijas un Īrijas mežzinātnes institūtu direktoru sanāksmē, kas notika Reikjavīkā, Islandē. Sanāksmē piedalījās mežzinātnes institūtu vadītāji. Sanāksmi apmaksāja Ziemeļvalstu ministru padomes budžets.

Sanāksmes sākumā visu pārstāvēto institūtu vadītāji informēja par iepriekšējā gadā notikušajām izmaiņām un nozīmīgākajām aktivitātēm institūtos. Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas institūtu direktori īpaši uzsvēra pētniecības apjoma un finansējuma palielināšanu bioenerģijas izmantošanas jomā, kur ir ilgtermiņa (5 gadi) pētījumu programmas politiski uzstādīto mērķu sasniegšanai (valsts energoneatkarības palielināšana, bioenerģijas īpatsvara palielināšana par 15-20 %).

Tika pieminēta ar finanšu situācija, kur pieaugums mežzinātnes finansējumam bija Zviedrijā, pārējās valstīs (izņemot Poliju un Latviju) nebija būtisku izmaiņu, Polijas pārstāvis informēja par ļoti nozīmīgu finansējuma samazinājumu – 10% apmērā, salīdzinot ar 2008. gadu.

LVMI Silava pārstāvis ziņoja par 2008. gadā izstrādāto un Zemkopības ministrijā apstiprināto institūta stratēģiju, uzsverot Latvijas institūta zinātnisko un tehnisko kapacitāti un gatavību attīstīt starptautisko sadarbību Ziemeļvalstīs aktuālajās pētniecības jomās (galvenokārt meža ģenētika, meža hidroloģija, meža enerģētika, meža aizsardzība un klimata izmaiņas). Lielu izbrīnu un neizpratni (no pārējo institūtu direktoru puses) par Latvijas institūta pastāvēšanu izsauca prezentācijas beigās parādītā LVMI Silava finanšu situācijas pozitīvā attīstības diagramma kopš 2000. gada līdz 2008. gadam ar pēkšņu 55 % plānoto samazinājumu 2009. gadā pret 2008. gadu. Diemžēl Ziemeļeiropas valstu meža pētniecības vidē pēc II pasaules kara šāda situācija nav pieredzēta, kādēļ nespējām iegūt rekomendācijas.

Sanāksmē atsevišķa sadaļa tika veltīta Nordic Centres of Advanced Research (CARs) darbībai, rezultātiem un turpmākajai attīstībai. OSCAR; PATH-CAR; GENE-CAR; CARe-ES un CAR-FOR-US koordinējošo institūtu vadītāji prezentēja darbības pārskatus, uzsverot, ka šī programma, iesaistot arī Latviju, Lietuvu un Igauniju, ir jāturpina. Visos ziņojumos tika pieminēta LVMI Silava darbinieku aktīvā līdzdalība CAR procesos.

Kopenhāgenas Universitātē ietilpstošā Dānijas mežu, ainavu un plānošanas centra direktors Nils Elers Koch aktualizēja 2008. gada Eiropas Mežu Institūta (turpmāk – EFI) gadskārtējās konferences balsojuma rezultātus par EFI reģionālo biroju izveidošanu, kad 2008. gadā tika noraidīta „EFI-NORD” izveidošana. Sanāksmē tika nolemts virzīt tālākai apspriešanai sagatavoto priekšlikumu par „EFI-NORD” izveidošanu, tajā iekļaujot Nordic Council of Ministers  līdzšinējās finanšu un pētnieciskās aktivitātes.

Sanāksmes noslēgumā notika diskusija un informācijas apmaiņa par pētniecisko darb''ibu raksturojošiem indikatoriem un to izvērtēšanu. Diskusijā kā vienu no pašreiz nozīmīgākajiem indikatoriem visi dalībnieki atzīmēja zinātniskās publikācijas. Zviedrijas (Skogforsk) un Somijas (Metla) mežzinātnes institūtu direktori norādīja, ka arī Zviedrijā un Somijā šim pātniecisko darbību raksturojošam indikatoram piešķirta ļoti liela, pat pārāk liela nozīme, minot piemēru, kur specifiskā pētniecības nozarē zinātnisko publikāciju izlasa vidēji 2,5 cilvēki, ieskaitot autoru. Kā viņuprāt, ne mazāk nozīmīgs mežsaimniecības pētniecību raksturojošais indikators ir zināšanu pārnese un praktiska pētniecības rezultātu nodošana meža apsaimniekotājiem (populāras publikācijas, bukleti, semonāri, demontrācijas utt.).

Publicēta 2009.07.06. 9:46:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.