LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Jauns "Mežzinātnes" izdevums

Šis „Mežzinātnes” laidiens ir ceturtais tematiski vienotais rakstu krājums par pētījumiem, ko veikuši LVMI „Silava”, LV KĶI, LLU un LU zinātnieki, un to rezultātiem, risinot LZP sadarbības projektu Nr.0038 „Teorētiskie priekšnoteikumi skujkoku mežu racionālai apsaimniekošanai” (projekta vadītājs Dr.hab.silv. Pēteris Zālītis). Pirmais rakstu krājums bija veltīts priežu mežu, nākamie divi – egļu mežu un šis – abu skuju koku mežu pašreizējās struktūras analīzei intensīvas saimnieciskās darbības apstākļos, prognozējot lietderīgākos pasākumus meža atjaunošanai un ražīgu, veselīgu un kvalitatīvu kokaudžu izaudzēšanai.

Izdevumā publicēti 9 raksti par aktuālām zinātnisko pētījumu tēmām.

Izdevumu bez maksas var saņemt LVMI "Silava" zinātniskajā bibliotēkā vai lejupielādēt Sadaļā "Publikācijas / Lejupielādei".

Publicēta 2009.06.19. 15:11:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.