LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Futmon projekta aktualitātes

FutMon seminārs Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System

Seminārs attiecās uz FutMon akcijām L1, L2a un L2b; visās šajās akcijās piedalās arī Latvija. Latviju pasākumā pārstāvēja LVMI „Silava” pētniece Zane Lībiete, otrajā norises dienā sniedzot arī prezentāciju par NFI (Meža resursu monitoringa) un ICP Forests monitoringa tīkliem Latvijā.

19.03.2009. Harmonization of NFI core variables

Seminārs attiecās uz FutMon akciju L2b. Šīs akcijas ietvaros paredzēts izveidot jaunas vai uzlabot jau esošās savienojošās funkcijas (bridging functions) starp meža inventarizācijā uzmērāmo lielumu nacionālajām definīcijām un rekomendētajām definīcijām (reference definitions), kas jau ir izstrādātas COST akcijas E43 ietvaros. Semināru vadīja Annemarie Bastrup-Birk (Dānija). Pēc vairākām prezentācijām un dalībvalstu sniegtās informācijas apkopošanas tika formulēti sekojoši secinājumi:

1. tiks izsūtīts saraksts ar obligāti uzmērāmajiem lielumiem un attiecīgajām rekomendētajām definīcijām (reference definitions), kādas izveidojusi COST E43 1. darba grupa;
2. rekomendētās definīcijas tiks oficiāli publicētas, cik drīz vien iespējams;
3. katra valsts sagatavos savos parauglaukumos uzmērāmo lielumu un attiecīgo saistošo funkciju (bridging functions) tipu (reduktīvās, neitrālās, ekspansīvās, jauktās) tabulu;
4. paredzēts koncentrēties uz rādītājiem, kuru salāgošanai nepieciešamas ekspansīvās funkcijas;
5. nākamā tikšanās plānota 2009. gada novembrī ar mērķi precizēt un koordinēt katras valsts rādītāju izvēli, kā arī sagatavot lauka uzdevumu 2010. gadam.
 
19.03.2009. Development of selection criteria for large-scale plots
Seminārs attiecās uz FutMon akcijām L1 un L2a. Pamatmērķis ir izveidot 16x16 km monitoringa parauglaukumu tīklu Eiropas līmenī; parauglaukumos būtu jābūt apvienotiem ICP Forests I līmeņa uzmērījumiem (vainaga stāvoklis un koku bojājumi) un nacionālajai meža inventarizācijai (NFI). Sākotnējā prioritāte, ierīkojot tīklu, dodama NFI parauglaukumiem, pēc iespējas iekļaujot I līmeņa ICP Forests parauglaukumus un parauglaukumus, kuros veikti Biosoil projekta mērījumi. Semināru vadīja Gherardo Chirici (Itālija). Pēc pieredzes apmaiņas par jau veiktu harmonizāciju un dalībvalstu prezentācijām tika formulēti sekojoši secinājumi:
1. ir iegūta vispārīga informācija par NFI un ICP Forests monitoringu integrāciju FutMon dalībvalstīs;
2. tuvākajā laikā tiks izsūtīta anketa, lai šo informāciju precizētu. 
Semināra apmeklējums LVMI „Silava” bija noderīgs, jo tika precizēti vairāki līdz šim neskaidri jautājumi par akciju L2a un L2b parauglaukumu izvēli un uzmērīšanu FutMon projekta ietvaros.
 
FutMon seminārs FutMon Status Workshop, Sanktpēterburgā, 2009. gada 26.un 27. maijā.
Darba semināra uzdevums – noskaidrot, kāds ir FutMon dalībvalstu progress projekta īstenošanā, kā arī iepazīstinātu projekta partnerus ar dažādiem tehniskas dabas jautājumiem. Latviju pasākumā pārstāvēja LVMI „Silava” pētniece Zane Lībiete.
Pasākuma ievadā koordinators apkopoja informāciju par monitoringa sistēmu pārstrādāšanu un skaidroja FutMon projekta saistību ar ICP Forests. Pēc tam D1, D2, D3 un C1 akciju ekspertu grupu koordinatori ziņoja par progresu. LVMI „Silava” FutMon projekta ietvaros iesaistīts akcijās L1, L2a, L2b un IM1. Patlaban intensīvi mērījumi notiek IM1 parauglaukumā, tuvākajā laikā no Meža statistiskās inventarizācijas datu bāzes tiks atlasīti parauglaukumi meža stāvokļa novērtēšanai. Līdz šim esam apmeklējuši visus nepieciešamos seminārus un kursus, kā arī atzīstamā līmenī piedalījušies laboratoriju kvalifikācijas programmā. 
Semināra ietvaros tika sniegta nozīmīga informācija arī par vairākiem praktiskiem jautājumiem, kā, piemēram, atsevišķu akciju ietvaros tuvākajā nākotnē paredzētajiem pasākumiem – aptaujām, kursiem, semināriem, kvalifikācijas testiem. Pasākuma dalībnieki tika informēti arī par nesen izveidoto mājas lapu, jaunajām datu iesniegšanas formām un kārtību, plānotajiem sabiedrības informēšanas pasākumiem, plānoto FutMon projekta turpinājuma pieteikumu. Izvērsās arī diskusija par problēmām, ar ko savā darbā saskaras projekta partneri: līdzekļu trūkums budžetā sākotnēji neparedzētu izmaksu dēļ, grūtības visas Eiropas mērogā vienoties par vienotu pieeju dažādu jautājumu risināšanai. Tomēr pasākums noslēdzās pozitīvā un optimistiskā gaisotnē.

Publicēta 2009.05.29. 12:43:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.