LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

LVMI Silava pētniece Dagnija Lazdiņa ieguvusi mežzinātņu doktora zinātnisko grādu

LVMI „Silava” pētniece Dagnija Lazdiņa š.g. 17.aprīlī Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes sēdē veiksmīgi aizstāvēja savu promocijas darbu “Notekūdeņu dūņu izmantošanas iespējas kārklu plantācijās” un ieguva mežzinātņu doktora zinātnisko grādu.

 Promocijas darba zinātniskais vadītājs - Dr.habil.biol. Imants Liepa.
Oficiālie recenzenti: Prof., Dr.habil.sc.ing. Arnolds Šķēle (LLU), Dr.silv. Tālis Gaitnieks (LVMI „Silava”) un Dr.sc. (agr. & for.) Jyrki Hytönen (Somijas mežzinātnes institūts METLA).

Pētnieciskais darbs tika izpildīts Latvijas Valsts Mežzinātnes institūtā “Silava” laika posmā no 2004. līdz 2008. gadam. S.Lazdiņas doktora studiju laiks Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultātē bija no 2005.-2008. gadam.

Ar promocijas darba kopsavilkumu variet iepazīties šeit.

Sveicam kolēģi!

Publicēta 2009.04.22. 13:22:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.