LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Izdota monogrāfija "Četri mežzinātņu motīvi"


Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" izdevis Jāņa Doņa, Pētera Zālīša, Daiņa Ruņģa, Tāļa Gaitnieka un Jurģa Jansona monogrāfiju "Četri mežzinātņu motīvi". Monogrāfijā apkopoti Valsts pētījumu programmas NATRES LVMI Silava projekta "Inovatīvu meža audzēšanas tehnoloģiju izstrāde mežsaimnieciskās ražošanas produktivitātes un mežsaimniecības konkurētspējas palielināšanai" tēmu vadītāju oriģinālraksti par četru gadu pētījumu (2010.-2013.) rezultātiem. Grāmata noderīga ikvienam mežsaimniecības speciālistam savu zināšanu papildināšanai un profesionālās pārliecības nostiprināšanai. Autoru kolektīvs ir pateicīgs Izglītības un zinātnes ministrijai un Zemkopības ministrijai par iespēju veikt šos ilgtermiņa pētījumus. Īpašs paldies Meža pētīšanas stacijas un akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vadībai par vispārējo atbalstu, kā arī ikvienam to darbiniekam, kurš personīgi palīdzēja un piedalījās pētījumu objektu izvēlē un izveidē.

Monogrāfija izdota Daugavpils Universitātes akadēmiskajā apgādā "Saule". Tās apjoms 171 lpp., monogrāfija satur kopsavilkumus latviešu un angļu valodā.
Monogrāfiju recenzējuši LV Koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks Dr. Bruno Andersons, LLU Meža fakultātes profesors (Emeritus) Dr. Andrejs Dreimanis un LU Bioloģijas fakultātes docente Dr. Līvija Vulfa.

Monogrāfijas saturs:

  • Ievads. Mežzinātne un zināšanas Latvijas mežsaimniecībai
  • Jānis Donis. Latvijas mežsaimnieciski nozīmīgāko koku sugu pilnveidotās bonitāšu skalas
  • Pēteris Zālītis, Jurģis Jansons. Salikto bērza audžu ražība un to apsaimniekošanas režīms
  • Dainis Ruņģis. Molekulāro marķieru izmantošana meža koku selekcijā
  • Tālis Gaitnieks. Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jül. nozīme Heterobasidion annosum s.l. izraisītās sakņu trupes izplatības ierobežošanā
  • Forest science as a source of new knowledge for the Latvian forestry (English summary)

Par grāmatas iegādes iespējām interesēties LVMI Silava Informācijas centrā (Salaspils, Rīgas iela 111, 220.kab.,
e-pasts:
).

Publicēta 2014.08.11. 15:53:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.