LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība 30. Starptautiskajā Medību biologu kongresā (XXXth IUGB Congress and Perdix XIII)

Laika posmā no 2011. gada 5. līdz 9.septembrim LVMI Silava zinātniskā asistente Gundega Aizupiete piedalījās 30. Starptautiskajā Medību Biologu kongresā XXXth IUGB Congress and Perdix XIII, ko organizēja Barselonas Universitāte sadarbībā ar Zemkopības un Vides ministriju un Medību Resursu pētniecības institūtu. Dalība konferencē segta no ERAF 2.1.1.2 aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" LVMI Silava pieteiktā projekta "Atbalsts LVMI Silava starptautiskajai sadarbībai, atpazīstamībai un konkurētspējai" ietvaros.

Reizi divos gados kopš deviņdesmito gadu vidus, Starptautiskā Medību Biologu apvienība (IUGB - International Union of Game Biologist) ir pulcējusi zoologus, mežsaimniecības zinātniekus, veterinārārstus, medniekus un citus cilvēkus ar interesi par medībās vai savvaļas dzīvnieku bioloģiju. IUGB mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu zinātniskajā un praktiskajā jomā, medību un dzīvās dabas pārvaldības sfērā.

Konferencē 8 paralēlās sekcijās tika sniegti vairāk kā 120 mutiski ziņojumi, kas skāra tādas aktuālas tēmas kā

  • migrējošo sugu aizsardzība un saglabāšana,
  • cilvēka un dzīvās dabas mijiedarbība,
  • jaunāko tehnoloģiju, metožu izmantošana dzīvnieku izpētē,
  • populāciju dinamika, medījamo dzīvnieku izpēte, un citas tēmas.

Tāpat tika sniegti arī vairāk kā 100 stenda ziņojumi.

LVMI Silava tika pārstāvēta apakšsekcijā „Dzīvās dabas bioloģija, uzvedība un medījamo dzīvnieku izpēte” ar stenda ziņojumu, kura kopsavilkums iekļauts abstraktu grāmatā: Aizupiete G., Stepanova A., Žunna A., 2011. „Moose Alces alces and red deer Cervus elaphus population research in Latvia”. XXXth IUGB Congress and Perdix XIII. Book of abstracts. Barcelona (Spain) September 5th – 9th 2011, 291 pp. (skatīt šeit).

Konferences ietvaros organizētas 6 darba grupas, kur notika diskusijas gan par eksotiskajiem (reintroducētiem un introducētiem) pārnadžiem kā medījamām sugām – ekoloģiskiem un socioekonomiskiem aspektiem; gan par mednieku un medību biologu sadarbību, kā arī apspriests mežacūku skaita pieaugums Vidusjūras reģiona valstīs un ar to saistītās problēmas, iespējamie risinājumi.

Kongresa gaitā nodibināti kontakti ar Lietuvas Lauksaimniecības un Mežsaimniecības Institūta (Institute of Forestry, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry) pētnieci Olgirdu Belovu; Igaunijas Meža un Lauksaimniecības Institūta (Institute of Forestry and Rural Engineering) pārstāvjiem Titu Randvēru (Tiit Randveer), Karli Ligi un Ingu Jogisalu (Inga Jõgisalu); Sabīni Bertouilli (Sabine Sertouille) no Dabas un Ūdens Resursu direktorāta Beļģijā, apspriesta turpmākā sadarbības iespēja un pieredzes apmaiņa.

Konferences noslēguma dienā apmeklēts Cadí nacionālais parks Spānijas dienvidaustrumos, kur parka darbinieki demonstrēja Pireneju laukirbju Perdix perdix hispaniensis, kalnu kazu Rupicapra pyrenaica, kalnu murkšķu Marmota marmota apdzīvotos biotopus, kas cilvēku darbības rezultātā degradēti, bet tagad tiek atjaunoti.

Par nākamo konferences dalības vietu 2013.gadā izraudzīta Brisele (Beļģija).

Publicēta 2011.09.26. 10:30:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.