LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

LVMI Silava īstenots pētījums


Kopš 2020. gada novembra LVMI Silava ar Meža nozares kompetences atbalstu īstenots pētījums "Tehnoloģija agrīnai ar noturību saistītas pazīmes ģenētiskās determinācijas daļas diagnostikai parastajai eglei", kas noslēdzās 2022. gada jūnijā.

Klimata pārmaiņu ietekmē aizvien biežāki kļūst relatīvi gari bezlietus periodi, kas apdraud koku izdzīvošanu jaunos stādījumos un negatīvi ietekmē to pieaugumu. Īpaši izteikta šī ietekme ir uz parasto egli. Nākotnes audžu noturību pret šo negatīvo ietekmi var paaugstināt, selekcijā atlasot genotipus ar augstāku sausuma noturību.

Pētījuma "Tehnoloģija agrīnai ar noturību saistītas pazīmes ģenētiskās determinācijas daļas diagnostikai parastajai eglei" īstenošana tika veikta kontrolētos mitruma apstākļos, samazinot egles stādiem pieejamo mitrumu un mērot to fizioloģisko atbildes reakciju. Pētījumā iegūtie rezultāti liecina par egļu provenienču adaptāciju, ko raksturo plastiska augstuma pieauguma veidošanas (augšanas intensitātes) un fotosintētiskās aktivitātes atbildes reakcija. Kā liecina eksperimenta rezultāti, atbildes reakciju modificēja augsne: organiskā augsnē augošajiem kokiem ietekme bija mazāka, tā liecinot par egļu spēju šādā situācijā labāk pielāgoties prognozētajiem biežākajiem sausuma periodiem nākotnē. Pētījuma ietvaros iegūtā informācija turpmāk ir izmantojama sausuma stresa noturības agrīnajai diagnostikai meža selekcijas ietvaros, atlasot pret šo abiotisko faktoru noturīgākās egles.

Pētījumā dati tika ievākti arī sausuma stresam pakļautās egļu audzēs, izstrādājot pieeju novājinātāko koku identificēšanai ar attālās izpētes metodi. Šīs metodikas turpmākā attīstība un izmantošana ir būtiska, lai savlaicīgi varētu plānot novājinātāko koku izvākšanu, mazinot dendrofāgo kukaiņu masveida savairošanās risku.


Plašāk par LVMI Silava pētījumu "Tehnoloģija agrīnai ar noturību saistītas pazīmes ģenētiskās determinācijas daļas diagnostikai parastajai eglei" šeit. 

Publicēta 2022.08.08. 13:33:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.