LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

LTV1 Rīta Panorāma: Andis Lazdiņš par CO2 emisiju daudzumu lauksaimniecības zemēs

14. jūlijā LTV1 raidījumā "Rīta Panorāma" sižets par CO2 emisiju daudzumu lauksaimniecības zemēs, kur komentāru sniedz LVMI Silava vadošais pētnieks Andis Lazdiņš.

Raidījuma sižets šeit.

Plašāk par LVMI Silava jaunākajiem pētījumiem par siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmējošo faktoru izpēti:

  • "Oglekļa aprite meža ekosistēmā" šeit;
  • "Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanas potenciālu ietekmējošo faktoru izpēte zālājos un aramzemēs ar organiskajām augsnēm" šeit;
  • "Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana" šeit;
  • "Siltumnīcefekta gāzu emisijas faktoru un lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku izstrāde degradētu kūdrāju apsaimniekošanai pēc kūdras ieguves" šeit;
  • "Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas no koku stumbra virsmas ietekmējošo faktoru izpēte lapkoku audzēs ar meliorētām un pārmitrām augsnēm" šeit;
  • "Zemes izmantošanas veida, klimatisko faktoru un augsnes īpašību determinētu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju faktoru izstrādāšana meliorācijas grāvjiem zālājos, mitrājos, aramzemēs un meža zemēs" šeit.

Publicēta 2022.07.21. 15:39:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.