LVMI Silava  mežzinātnes
ideju, pētījumu un lietišķo
izstrādņu centrs.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

CINEA un NEEMO EEIG pārstāvju vizīte LVMI Silava

14.–15. jūnijā LVMI Silava ieradīsies Eiropas Komisijas Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) un NEEMO EEIG pārstāvji, lai iepazītos ar LIFE programmas OrgBalt pētījumā paveikto un apmeklētu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma pasākumu ieviešanas demonstrējumu vietas mežā Smiltenes apkaimē.

Vizītes ietvaros 14. jūnijā plānots pārrunāt visu LIFE OrgBalt aktivitāšu tehnisko progresu, savukārt 15. jūnijā paredzēta izbraukuma vizīte, lai iepazītos ar LIFE OrgBalt demonstrētajiem klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem – meža paludikultūras izmēģinājumu (melnalksnis un bērzs), regulēto izlases cirti egļu audzē platlapju kūdrenī un joslu pakāpenisko cirti priežu audzē šaurlapju kūdrenī.

16. jūnijā LVMI Silava notiks LIFE OrgBalt pētījuma ieviešanas Uzraudzības grupas vizīte. Uzraudzības grupas locekļi, pārstāvot pētījumā iesaistītās valstis (Latviju, Lietuvu, Igauniju, Vāciju un Somiju), dienas pirmajā daļā iepazīsies ar pētījumā paveikto, savukārt pēcpusdienā plānota viesošanās LIFE OrgBalt klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrācijas vietās lauksaimniecības zemē Vecauces pusē.

Plašāk par LIFE programmas OrgBalt pētījumu šeit.

Publicēta 2022.06.14. 10:08:08

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.