LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība starptautiskā papeļu simpozijā

V Starptautiskais papeļu simpozijs "Papeles un kārkli: no pētniecības modeļiem līdz dadzfunkcionāliem kokiem bioloģiski bāzētai sabiedrībai" (Poplars and willows: from research models to multipurpose trees for a bio-based society (IPS-V, IUFRO darba grupa 2.08.04))  notika 2010.gada 20.-25.septembrī  Orvieto, itālijā. LVMI Silava konferencē pārstāvēja zinātniskais asistents Mārtiņš Zeps. Simpozija apmeklējums bija plānots ERAF 2.1.1.2 aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" LVMI Silava pieteiktā projekta "Atbalsts LVMI Silava starptautiskajai sadarbībai, atpazīstamībai un konkurētspējai" 3. aktivitātes
"Dalība zinātniskos kongresos un konferencēs" ietvaros.  

Simpozija tēma tika izvēlēta, ņemot vērā gan pieaugošo tendenci arī jaunattīstības valstīs samazināt oglekļa emisijas, gan ilgspējīgu, dabai draudzīgu ekonomiku. Šis izaicinājums attiecas ne tikai uz tradicionālajām vajadzībām pēc koksnes ilgspējīgas ražošanas, bet pat svarīgāk - uz mūsdienu vides nelabvēlīgajām klimata izmaiņu mazināšanas un ar to saistīto augsnes un gaisa temperatūru paaugstināšanos un sausuma perioda daudzums, kaitēkļu uzbrukumus u.c.

Salīdzinot ar pārtikā izmantojamajām kultūrām, kokaugu selekcija principā ir tikko sākusies. Ņemot vērā ilgstošo selekcijas ciklu, kas prasa ne tikai precīzu darbu un informācijas saglabāšanu, bet arī pēctecību, papeles kopā ar kārkliem uzskata par bioloģiskajiem modeļiem – kokiem, jo: 1) salīdzinoši mazs genoms, 550.000.000. bāzu pāri, kas ir par 4 reizēm vairāk kā rīsam; 2) izplatīti visā pasaulē; 3) salīdzinoši liels pieauguma temps; 4) viegli pavairot; 5) pieejamas ģenētiskās kartes un strukturēti ciltsraksti; 6) izveidotas publiskas molekulāro marķieru, gēnu sekvencēm un baktēriju mākslīgo hromosomu (BAC) datu krātuves; 7) Lielas iespējas augu transformācijā un reģenerācijā.

Pēdējos četros gados ir iegūtas plašās zināšanas par stādu audzēšanas fizioloģiju, molekulāro ģenētiku ko praktiski izmanto pavairošanas, selekcijas dažādu pataloģiju, kā arī ekoloģijas u.c. pētījumos.

Lauka eksperimentu apskate. Lauku eksperimentu apskates laikā tika apmeklēta privāta kokaudzētava, aks paralēli stādu audzēšanai veica rī papeļu klonu selekciju. Tika dota iespēja izsekot līdzi visam selekcijas ciklam no sēklām līdz kolna reģistrācijai un sertifikācijai, movērtēt dažādu apsaimniekošanas veidu ietekmi uz plantāciju produktivitāti, kā arīu pieaugošas plantācijas un koksnes izmantošanas iespējas.

Ar informāciju par konferences programmu un konferences abstraktu krājumu var iepazīties internetā (http://ocs.entecra.it/index.php/IPS/5).

 

Publicēta 2010.10.01. 12:15:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.