LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Somatiskās embrioģenēzes pētnieku darba grupas konference

No 17. – 23. augustam Dienvidkorejas pilsētā Suvonā (Suwon) IUFRO Working Party 2.09.02 ietvaros notika somatiskās embrioģenēzes (turpmāk SE) darba grupas konference „Advances in Somatic Embriogenesis of Trees and its Application for The Future Forests and Plantation”, kurā piedalījās LVMI Silava meža selekcijas un ģenētikas virziena pētniece Dace Auzenbaha.

Darba sanāksmes apmeklējums bija plānots ERAF 2.1.1.2 aktivitātes ‘’Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās’’ LVMI Silava pieteiktā projekta ‘’Atbalsts LVMI Silava starptautiskajai sadarbībai, atpazīstamībai un konkurētspējai’’ 3. aktivitātes ‘’Dalība zinātniskos kongresos un konferencēs’’ ietvaros.

Somatiskā embrioģenēze ir viens no veģetatīvas pavairošanas veidiem – no vienas sēklas dīgļa var iegūt neierobežotu skaitu augu.

Sanāksmes darbā piedalījās aptuveni 30 zinātnieki no dažādām pasaules valstīm, starp kuriem kā ievērojamākie (šo pētnieku vadītajās laboratorijās sākusies SE izpēte pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās, deviņdesmito gadu sākumā) minami Sara von Arnolds, Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte, Marie-Anne Lelu Walter, INRA, Francija, Cathy Hargreaves, Scion, Jaunzēlande, J. Find, Kopenhāgenas universitāte, J.F. Trontin, INRA, Francija, Y.S. Park, Korejas meža pētīšanas institūts, New Brunswick, Kanāda, Kristina Klimaszewska, Kanādas meža dienests, Tuija Aronen, METLA, Somija, Pramod Gupta, Weyershaeuser Tehnological Center, Wayoming, ASV.

Divu dienu laikā tika nolasīti 32 ziņojumi par SE pētniecības dažādiem aspektiem, izstādīti 35 posteri par SE metodes pētniecību un pielietošanu dažādās pasaules valstīs. Dažādām sugām ir izstrādātas tehnoloģijas, Kanādā, ASV, Korejā, Francijas – Centrālamerikas valstu sadarbības projektu ietvaros ar šo metodi rūpnieciski vairo Picea sp., Pinus sp., Pseudotsuga sp., Coffea sp.

No zinātniskajiem pārskatiem jāizceļ S. Von Arnolds ziņojums ‘’Regulation of Early Stages during SE in Norway Spruce and Scots Pine’’, kas skaidro embrioģenēzes fizioloģiju un augšanas hormonu pielietošanu SE agrīnajās fāzēs un ir aktuāls, apgūstot metodi Latvijā. No pasaulē slavenās zinātnieces saņemts uzaicinājums apmeklēt Zviedrijas Lauksaimniecības Universitātes Fizioloģijas laboratoriju.

Kristina Klimaszewska ziņoja par sasniegto SE uzsākšanā no Picea glauca pumpuriem pavasarī. Iegūti pirmie kallusaudi, atlasītas šūnu līnijas un no tām reģenerēti pirmie embriji. Arī pārrunās ar Klimaszewskas kundzi saņemts uzaicinājums apmeklēt Laurentijas meža centra laboratorijas Kanādā, iesaistīties SE metodes apguves programmā kā eksplantus izmantojot pumpurus.

Vislielākais ieguvums, apmeklējos šo sanāksmi, ir komunikācijas iespēju paplašināšanās un pavēršanās, risinot neskaidrus darba jautājumus, uzaicinājumi apmeklēt dažādas vadošās pasaules laboratorijas.

Konferences oficiālā interneta mājas lapa šeit.

Publicēta 2010.09.09. 16:09:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.