LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

IUFRO XXIII kongress "Meži nākotnei: vides un sabiedrības ilgtspēja"

 

No 2010.g. 21. augusta līdz 1. septembrim Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" pētnieks Jānis Donis un LVMI Silava direktors Jurģis Jansons piedalījās 23. IUFRO pasaules kongresā „Meži nākotnei: vides un sabiedrības ilgtspēja”.

Kongresa apmeklējums bija plānots ERAF 2.1.1.2 aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" LVMI Silava pieteiktā projekta "Atbalsts LVMI Silava starptautiskajai sadarbībai, atpazīstamībai un konkurētspējai" 3. aktivitātes "Dalība zinātniskos kongresos un konferencēs" ietvaros.

IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) ir pasaulē vecākā un plašākā starptautiskā bezpeļņas nevalstiskā mežzinātnes sadarbības organizācija, dibināta 1892. gadā, un apvieno vairāk kā 700 starptautiskas dalīborganizācijas no 110 valstīm, tai skaitā LVMI Silava (kopš 1992. gada). Ik pēc 5 gadiem notiek šīs organizācijas kongress. Piedalīšanās kongresā dod visplašākās iespējas iepazīt starptautiskās mežzinātnes aprises un veikt klātienes komunikāciju ar praktiski visu pasaules valstu mežzinātniekiem un mežzinātnes menedžmenta pārstāvjiem.

Kongresā piedalījās vairāk nekā 2700 dalībnieku no 92 valstīm. Kopumā notika 170 tehniskās sesijas, kurās tika prezentētas 916 mutiskas prezentācijas un 1054 stenda referāti.

Pieņemtajā kongresa rezolūcijā uzsvērta meža monitoringa loma lēmumu pieņemšanā. Kā prioritārie tematiskie virzieni nosaukti meži cilvēkiem, klimata izmaiņas un mežsaimniecība, bioenerģija, meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, meža un ūdens mijiedarbība, meža resursi nākotnei.

Kongresa norises laikā nodibināti jauni kontakti un pārrunātas sadarbības iespējas ar Lielbritānijas, ASV, Somijas, Zviedrijas un Lietuvas kolēģiem.

Par kongresa norisi, jaunākajām atziņām un secinājumiem tika iepazīstināti LVMI Silava darbinieki 13.09.2010. organizētā seminārā Salaspilī, LVMI Silava bibliotēkā. Kongresa materiāli un publikācijas pieejamas LVMI Silava bibliotēkā.

Pielikumā: IUFRO XXIII kongresa rezolūcija

Foto: Latvijas dalībnieki:  juridisko zinātņu doktore Līga Meņģele – Stillere, LVMI Silava pētnieks Jānis Donis (pirmais no labās) un LVMI Silava direktors Dr. Jurģis Jansons (otrais no kreisās) un ar jaunievēlēto IUFRO prezidentu, Dānijas meža un ainavu institūta direktoru Dr. Nilu Eleru Kohu (Niels Eler Koch).

Publicēta 2010.09.15. 16:57:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.