LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

LVMI Silava direktors, vadošais pētnieks Jurģis Jansons – Kaspara Buša vārdbalvas ieguvējs

Vakar, 18. janvārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts piešķīra Kaspara Buša vārdbalvu meža ekoloģijā un mežkopībā LVMI Silava vadošajam pētniekam, mežzinātņu doktoram Jurģim Jansonam par Kaspara Buša zinātniskā mantojuma attīstīšanu un ieviešanu Latvijas meža nozarē.

Jurģis Jansons kopā ar izcilo meža zinātnieku Pēteri Zālīti ir piecu meža ekoloģijai un mežkopībai veltītu monogrāfiju līdzautors, attīstot un turpinot Kaspara Buša zinātnisko mantojumu mūsdienās. Jurģis vadījis 2015. gadā izdotās Meža enciklopēdijas II sējuma redkolēģiju, kā arī 2019. gadā izdotās, Kaspara Buša simtgadei  veltītās, grāmatas "Mežzinātnieka Kaspara Buša mantojums" radošo grupu. Pavisam nesen, 2021. gada rudenī, tika izdota Jurģa Jansona un rakstnieka Ērika Hānberga grāmata "Silavieši. Stāsti pat Latvijas mežu un meža zinātniekiem", kas veltīta institūta 75. gadadienai.

Jurģis Jansons savu profesionālo darbību balsta uz Kaspara Buša atziņām, domājot par mežu kā ekosistēmu, koksnes produktu ražošanu uzskatot par ļoti svarīgu, bet tikai vienu no tā cilvēcei sniegtajām iespējām. Tādēļ arī cilvēku uzdevums, strādājot mežā, vienmēr ir rūpēties par tā pakalpojumu un iespēju daudzveidību, ko nodrošina ražīgas, veselīgas un kvalitatīvas kokaudzes "pāri visam". Ar Jurģa tiešu līdzdalību meža nozarei izdevās atgriezties pie Kaspara Buša iedibinātās meža klasifikācijas jeb tipoloģijas, atsakoties no padomju gados ieviestās aplamās terminoloģijas. Mūsdienās meža profesionāļu vidē teju par aksiomu tiek uzskatīta Kaspara Buša atziņa "rets mežs jaunībā ir biezs un ražīgs mežs vecumā".

Uzziņai: KASPARA BUŠA BALVA MEŽA EKOLOĢIJĀ UN MEŽKOPĪBĀ tika izveidota 2019. gadā, godinot izcilā latviešu mežzinātnieka simtgadi. Kaspara Buša vārdbalva tiek piešķirta ne retāk kā reizi divos gados individuāliem zinātniekiem par fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem meža ekoloģijā un mežkopībā, kas būtiski sekmējuši Latvijas meža ekosistēmu izzināšanu ciešā saistībā ar meža komerciālās vērtības palielināšanu. Tāpat balva tiek piešķirta par nozīmīgu zinātnisko veikumu: publicētām monogrāfijām vai vienotas tematikas zinātniskā darba rezultātu apkopojumu.

Sveicam kolēģi!

Vairāk par Jurģi Jansonu un iegūto balvu šeit.

Publicēta 2022.01.19. 16:55:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.