LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

LZA Jauno zinātnieku balvu piešķir LVMI Silava zinātniskajam asistentam Valteram Samarikam

Vakar, 18. janvārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts Jauno zinātnieku balvu piešķīra LVMI Silava Meža selekcijas un kokaugu adaptācijas pētījumu virziena zinātniskajam asistentam, mežzinātņu maģistram Valteram Samarikam par pētījumu "Koku vēja noturību raksturojošie sakņu parametri". Pētījuma zinātniskie vadītāji LVMI Silava mežzinātnieki Āris Jansons un Oskars Krišāns.

Valtera Samarika zinātniskais darbs tiek veltīts koku vēja noturības un sakņu sistēmas pētījumiem, kuros viņš bijis klāt un iesaistījies visos zinātniskā darba etapos – no eksperimenta sagatavošanas un datu ievākšanas mežā līdz iegūto atziņu pielietojumam praksē. Savus darba rezultātus prezentējis, uzstājoties ar ziņojumiem piecās zinātniskās konferencēs un meža nozares semināros, ir sagatavojis astoņus zinātniskos rakstus, kas publicēti starptautiskos žurnālos.

Valters izstrādā promocijas darbu "Siltumnīcefekta gāzu emisijas vecās mežaudzēs un vecā mežā ar organiskām augsnēm", sadarbojoties ar vadošajiem zinātniekiem Somijā un Igaunijā, tādejādi iegūstot gan papildus pieredzi, gan arī atpazīstamību starptautiskā zinātniskajā darbā.

Sveicam kolēģi!

Vairāk par Valteru Samariku šeit.

Publicēta 2022.01.19. 16:58:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.