LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

In memoriam – Jānis Bisenieks

Šī gada sākumā mūžībā devies institūta ilggadējais kolēģis, mežzinātņu doktors Jānis Bisenieks.

Jānis Bisenieks dzimis 1941. gada 18. maijā Valkas rajona Lugažu pagastā. 1965. gadā absolvējis LLA Mežsaimniecības un mežtehnikas fakultāti. Strādājis Strenču MRS par mežziņa vietnieku un darba zinātniskās organizācijas priekšnieku, savukārt kopš 1970. gada bijis mežzinātnes institūta "Silava" zinātniskais līdzstrādnieks. No 1992. līdz 1998. gadam strādājis Valsts meža dienestā par mežkopības sektora vadītāju, bet kopš 1998. gada līdz aiziešanai pensijā – par mežkopības sektora vadītāju Rīgas meža aģentūrā (šobrīd – SIA "Rīgas meži").

Jānis Bisenieks bija pazīstams un Latvijas meža nozarē augstu vērtēts mežzinātnieks, izstrādājis un aizstāvējis zinātņu doktora disertāciju par egļu jaunaudžu augšanas gaitas likumsakarībām. Uz tās atziņu pamata sagatavoti ieteikumi egļu jaunaudžu sākotnējā biezuma samazināšanai. Joprojām nozīmīgi ir Jāņa Bisenieka vadībā izveidotie ilglaicīgie kopšanas ciršu eksperimenti. Jānis Bisenieks strādājis pie meža kopšanas ciršu norādījumu pilnveidošanas, kā arī skaidrojis baltalkšņa audžu augšanas gaitas likumsakarības. Jāņa Bisenieka darba rezultāti apkopoti 36 publikācijās.

Jānis devis ieguldījumu arī mežierīcības jeb mūslaikos sauktās plānošanas attīstībā – izstrādājis mežierīcībā izmantojamos normatīvus un taksācijas rādītāju aprēķina modeļus. Strādājot meža nozares valsts pārvaldē, veicinājis gan zinātnes atziņu ieviešanu mežsaimniecībā, gan mežsaimniecības prakses un mežzinātnes sadarbību. Tieši Jāņa Bisenieka un viņa kolēģa, mežkopja Ulda G. Gavrilova nenogurstošais atbalsts, veicinot sadarbību un veidojot tematiskus līgumdarbus starp Rīgas meža aģentūru un mežzinātnes institūtu bija viens no galvenajiem apstākļiem, kas nodrošināja Latvijas mežzinātnes pēctecību un radošo grupu saglabāšanu mežzinātnes aizmirstības laikos.

Par meža nozarei veltīto mūža darbu Jānis Bisenieks 2016. gadā saņēmis meža nozares balvu "Zelta čiekurs".

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" izsaka līdzjūtību Jāņa Bisenieka tuviniekiem.

Atvadīšanās no Jāņa Bisenieka notiks 18. janvārī plkst. 14:00 Rīgas I Meža kapos, pulcēšanās plkst. 13:45. pie centrālās ieejas kapsētā.

Publicēta 2022.01.11. 13:42:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.