LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

LVMI Silava ieviests ERAF projekts

5 mēnešu laika posmā līdz 2008. gada 22.augustam, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā „Silava” (LVMI „Silava) infrastruktūras uzlabošanai tika realizēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) piešķirtais līdzfinansējums 200 000 Ls apjomā.
Projekts tika ieviests nacionālās programmas „Atbalsts zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai valsts zinātniskajās institūcijās” ietvaros, un tā rezultātā tika iegādāta zinātniskā aparatūra, renovēta un nosiltināta ēkas fasāde, kā arī veikta LVMI Silava siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo inženiertehnisko komunikāciju nomaiņa.
Projekta ietvaros iegādātā zinātniskā aparatūra, tiek izmantota jaunu pētījumu un produktu izstrādei meža selekcijas, energokosnes sagatavošanas un fitopatoloģijas jomās, kā arī ieviešot projektu izveidoti piemēroti apstākļi iegādātās zinātniskās aparatūras ekspluatācijai un pētījumu veikšanai.

Publicēta 2008.08.22. 16:14:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.