LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Paplašināta LVMI Silava Meža vides laboratorijas akreditācijas sfēra

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (LATAK) 2021. gada 12. un 14. aprīlī veica LVMI Silava Meža vides laboratorijas (MVL) uzraudzības un akreditācijas sfēras paplašināšanas procedūru. Procedūras rezultātā LATAK secināja, ka laboratorija atbilst regulas Nr. 765/2008 un standarta LVS NE ISO/IEC 17025:2017 un izsniedza akreditācijas apliecību T-6311, kas derīga līdz 02.04.2025. MVL akreditācijas sfēra paplašināta ar 6 metodēm, tajā skaitā ekosistēmas gāzu apmaiņas un gāzu koncentrācijas mērīšanas metodes neliela tilpuma paraugiem, kas nav akreditētas nevienā citā laboratorijā Baltijas valstīs. Kopā MVL akreditētas 15 laboratorijas testēšanas metodes:

Metodes akreditācijas datums
Parauga veids
Nosakāmais rādītājs
 02.05.2021.
 Augsne
 Paraugu ņemšana
 Ūdens
 Nobiras
 Skujas
 Augsne un augu materiāls
 Mitrums
 Kopējais ogleklis
 Augsne
 pH
 Ūdens
 pH
 Elektrovadītspēja
 03.06.2021.
 Ekosistēmas gāzu apmaiņa
 Paraugu ņemšana
 Gāze
 CO2, CH4 un N2O
 Augsne, augu materiāls, koksnes pelni, augsnes ielabošanas līdzekļi
 Kopējais slāpeklis
 Kopējais dzīvsudrabs
 Augsne, augu materiāls, ūdens
 HNO3 ekstrahējamie K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu, Cd, Cr, Co, Ni, Al, B, S, P
 Ūdens
 Anjoni (nitrāti, fosfāti, sulfāti)

Saraksts ar visām MVL izmantotajām testēšanas metodēm un nosakāmajiem parametriem pieejams šeit. Jaunu metožu iekļaušanas MVL akreditācijas sfērā turpinās sadarbībā ar līdzšinējiem un potenciālajiem partneriem zinātniskās izpētes jomā. Metožu izpildes kvalitāte tiek apliecināta, ikgadēji ņemot dalību kādā no ICP-Forests (International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests) un GLOSOLAN (Global Soil Laboratory Network) starplobarotariju salīdzinošām testēšanām:

  • Atmospheric deposition and soil solution Working Ringtest (IBL – Forest Research Institute, Poland);
  • Needle/Leaf Interlaboratory Comparison Test (Austrian Research Centre for Forests Forest Foliar Co-ordinating Centre, Austria);
  • Soil Interlaboratory Test Programme (Croatian Forest Research Institute – Division for forest ecology, Croatia);
  • Proficiency test of the Global Soil Laboratory Network (FAO, Italy).
MVL turpinās arī jaunu ātru un lētu testēšanas metožu izstrāde un validācija, piemēram,
  • augsnes granulometriskā sastāva noteikšana ar lāzerdifrakcijas metodi;
  • augsnes, kūdras, augu un citādu materiāla skrīnigs (tilpummasas, pH, C, N, P, K, Ca, Mg, humīnskābju satura un citu parametru kvantificēšana), izmantojot Furjē transformācijas infrasarkanā starojuma (FT-IR) spektrometriju.

FT-IR metožu izstrādāšana notiek sadarbībā ar GLOSOLAN programmu, izmantojot unificētu laboratorijas aprīkojumu, kas ļauj pielietot GLOSOLAN ietvaros izstrādātās kalibrācijas līknes un ar references metodēm veikto analīžu rezultātus.

Saraksts ar visām MVL izmantotajām testēšanas metodēm un nosakāmajiem parametriem

Publicēta 2021.07.28. 18:06:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.