LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

Latvijas vilku un lūšu populācijas pētījuma aktualitātes

  

Lai noskaidrotu un raksturotu Latvijas vilku un lūšu populācijas dinamiku atkarībā no šo sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī analizētu vilku uzbrukumus mājlopiem saistībā ar vilku populācijas demogrāfiskās struktūras reģionālām īpatnībām, LVMI Silava Medniecības un faunas menedžmenta virziens 2020. gada janvārī uzsāka pētnieka Jurģa Šubas pēcdoktorantūras pētījumu "Pelēko vilku Canis lupus un Eirāzijas lūšu Lynx lynx subpopulācijas dinamika Latvijā un konfliktu risku identificēšana lopkopības nozarē" (Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/511) īstenošanu. Pētījumu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākums 1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Sagatavošanā publikācija par Latvijas vilku populācijas demogrāfisko stāvokli pēdējo 20 gadu laikā. Ar nomedīto vilku vecumstruktūras datos balstītu modeli noskaidrota dzimumu un vecuma klašu mirstība saistībā ar neselektīvām medībām. Sadarbībā ar Somijas Dabas resursu institūta vecāko pētnieku Andreasu Lindēnu un Japānas Kindai Universitātes asociēto profesoru Jukičiku Kavatu turpinās vilku un lūšu populācijas pētījums. Balstoties uz iepriekš noskaidrotiem šo dzīvnieku Latvijas populācijas dinamikas parametriem, nākamos etapos tiks analizētas šo plēsēju apsaimniekošanas alternatīvas, kā vilku radītie lopkopības postījumi.

Vairāk par pētījumu šeit.

Publicēta 2021.07.20. 10:03:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.