LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Jaunākās aktualitātes par Latvijas vilku un lūšu populācijas pētījumu

  

Lai noskaidrotu un raksturotu Latvijas vilku un lūšu populācijas dinamiku atkarībā no šo sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī analizētu vilku uzbrukumus mājlopiem saistībā ar vilku populācijas demogrāfiskās struktūras reģionālām īpatnībām, LVMI Silava Medniecības un faunas menedžmenta virziens 2020. gada janvārī uzsāka pētnieka Jurģa Šubas pēcdoktorantūras pētījumu "Pelēko vilku Canis lupus un Eirāzijas lūšu Lynx lynx subpopulācijas dinamika Latvijā un konfliktu risku identificēšana lopkopības nozarē" (Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/511) īstenošanu. Pētījumu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākums 1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Šā gada pirmajā ceturksnī pabeigts pētījums par Latvijas vilku un lūšu populāciju dinamiku pēdējo 60 gadu laikā. Pētījumā salīdzināti dažādu tipu dinamikas modeļi, kuru parametri raksturo populācijas maksimālo momentāno pieaugumu un vides ekoloģisko ietilpību un kas pamatojas atšķirīgos resursu pārdales un konkurences scenārijos. Noskaidrots, ka lielāka ticamība un informatīvā vērtība ir modeļiem, kuros vides ekoloģiskā ietilpība definēta kā mainīgs nevis konstants parametrs ar pieauguma tendenci, ņemot vērā barības bāzes palielināšanos. Turklāt vilku gadījumā sevišķi būtisks ir dinamikas modelis, kas simulē konkurenci un baram nepiederīgo indivīdu padzīšanu no teritorijas. Noskaidrotās parametru vērtības ļautu īstermiņā prognozēt populācijas lieluma pārmaiņas, ieviešot pārmaiņas to apsaimniekošanā.

Vairāk par projektu šeit.

Publicēta 2021.04.21. 10:40:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.