LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Pēcdoktorantūras ietvaros turpinās pētnieka kvalifikācijas celšana, vilku un lūšu populāciju izpēte

Lai noskaidrotu un raksturotu Latvijas vilku un lūšu populācijas dinamiku atkarībā no šo sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī analizētu vilku uzbrukumus mājlopiem saistībā ar vilku populācijas demogrāfiskās struktūras reģionālām īpatnībām, LVMI Silava Medniecības un faunas menedžmenta virziens 2020. gada janvārī uzsāka pētnieka Jurģa Šubas pēcdoktorantūras pētījumu "Pelēko vilku Canis lupus un Eirāzijas lūšu Lynx lynx subpopulācijas dinamika Latvijā un konfliktu risku identificēšana lopkopības nozarē" (Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/511) īstenošanu. Pētījumu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākums 1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros. Vienlaikus šis pēcdoktorantūras pētījums ietver arī pētnieka profesionālās kvalifikācijas celšanas un starptautiskas mobilitātes pasākumus, sadarbojoties ar kolēģiem no Somijas Dabas resursu institūta Luke un Kindai Universitātes Japānā.

Pērnā gada pēdējā ceturksnī pētnieks neklātienē sekmīgi apguva Helsinku Universitātes Dzīvnieku bioloģijas doktorantūras programmas LUOVA organizētu kursu par ekoloģiskiem modeļiem un to sasaisti ar empīriskiem datiem. Sadarbībā ar Somijas Dabas resursu institūta vecāko pētnieku Andreasu Lindēnu un Kindai Universitātes asociēto profesoru Jukičiku Kavatu sagatavoti divi referāti par Latvijas vilku un lūšu vecumstruktūras pārmaiņām un populāciju dinamiku pēdējo 60 gadu laikā, kas janvāra beigās virtuāli prezentēti 11. Baltijas Terioloģijas konferencē un Latvijas Universitātes 79. Starptautiskā zinātniskā konferencē.

Publicēta 2021.01.29. 10:41:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.