LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Uzsākts fundamentāli-lietišķais pētījums

 

LVMI Silava uzsākusi pētījuma "Oglekļa ieneses ar nobirām un sīksaknēm novērtējums mežos ar meliorētām un dabiski mitrām organiskām augsnēm" (iesnieguma numurs LZP-2020/2-0237) īstenošanu.

Pētījuma mērķis ir uzlabot mežsaimnieku spēju ietvert SEG emisiju mazināšanas pasākumu plānošanā oglekļa ieneses ar nobirām prognozes. Pētījuma tiešais mērķis ir novērtēt oglekļa ienesi ar nobirām un sīksaknēm egles, priedes, melnalkšņa un bērza audzēs ar drenētām vai dabiski mitrām organiskām augsnēm.

Pētījumā izmantosim līdzšinējos pētījumos iegūtos un pagaidām nesistematizētos nobiru mērījumu datus. Pētījuma rezultātus integrēsim augšanas gaitas modelī AGM, lai novērtētu oglekļa ieneses iespējamo ietekmi uz oglekļa apriti mežā.

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē Latvijas Zinātnes padomes programma "Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti".

Vairāk par pētījumu šeit.

Publicēta 2021.01.18. 14:58:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.