LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Uzsākti divi fundamentāli-lietišķie pētījumi par meža ekosistēmu pakalpojumiem

Šī gada otrajā pusē LVMI Silava mežsaimniecības un vides mijiedarbības pētījumu virziena radošā grupa ar labām sekmēm piedalījās Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu iesniegumu atklātajā konkursā, un jau 2020. gada nogalē ir uzsākta divu Latvijas Zinātnes padomes finansētu pētījumu īstenošana.

Vienā no tiem – "Meža ekosistēmu pakalpojumu novērtējums Latvijā" – paredzēts pilnveidot iepriekšējos piecos gados izstrādāto vērtēšanas un kartēšanas metodiku, kas līdz šim testēta modeļteritorijā valsts mežos. Metodika paredz veikt nodrošinošo, regulējošo un kultūras ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu visā Latvijā, neatkarīgi no meža īpašuma formas. Jau esošo vairāk nekā 30 indikatoru klāsts tiks papildināts ar jauniem indikatoriem, kas raksturo meža sniegtos kultūras pakalpojumus, kuri pagaidām metodikā ir pārstāvēti vismazāk.

Otrs pētījums risinās ar meža rekreāciju saistītu problemātiku. Dabas teritorijas, tajā skaitā meži, Latvijā ir pievilcīgs aktīvās atpūtas mērķis, turklāt pēdējā gada laikā COVID-19 pandēmijas izraisītā krīze ir radījusi papildu apmeklētāju plūsmas, kas var negatīvi ietekmēt ekosistēmu stāvokli. Šos jautājumus analizēs pētījumā "Meža apsaimniekošanas izaicinājumi palielinātas rekreācijas slodzes apstākļos COVID-19 krīzes laikā". Tiks noskaidrots gan tas, kā ir mainījušies dabas teritoriju apmeklētāju paradumi saistībā ar pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, gan arī tas, kādus izaicinājumus šīs izmaiņas ir radījušas meža un dabas teritoriju apsaimniekotājiem un kādi risinājumi tiek pielietoti.

Pētījumu gaitā plānots sagatavot virkni zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju, kā arī monogrāfiju "Meža ekosistēmu pakalpojumi Latvijā". Abi pētījumi ilgs no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim. Tajos ir iesaistīti desmit institūta zinātnieki, tajā skaitā pieci doktoranti un doktora grāda pretendenti.

Publicēta 2020.12.28. 15:03:04

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.