LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

ERAF pētījums: Baltā vītola-daudzgadīgo zālaugu agromežsaimniecības sistēmu ierīkošanas

Š.g. oktobrī LVMI Silava Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas virziena zinātnieki uzsāka ERAF atbalstītā pētījuma "Inovatīvu Baltā vītola-daudzgadīgo zālaugu agromežsaimniecības sistēmu ierīkošana ar koksnes pelnu un mazāk pieprasīto kūdras frakciju maisījumiem ielabotās marginālās minerālaugsnēs" (Nr.1.1.1.1/19/A/112) izpildi. Pētījums turpināsies trīs gadus, un tā kopējais finansējums ir 329117.01 EUR.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt inovatīvus risinājumus un tehnoloģijas, lai veidotu ilgtspējīgu Balto vītolu (Salix alba)-daudzgadīgo zālaugu agromežsainiecības sistēmas, kuru mērķis ir atgriezt skābo minerālaugšņu marginālās platības bioekonomikā, izmantojot organiskās izcelsmes augsnes ielabotājus – kūdras ražošanas blakusproduktus un koksnes pelnus.

Pētījums iesākts ar perspektīvāko vītolu audžu apzināšanu un iepriekš ierīkoto selekcijas stādījumu apsekošanu.

Pētījuma profillapa šeit.

Publicēta 2020.11.24. 13:47:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.