LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Aicinām iesaistīties LVM un LVMI Silava pētījuma par koku augšanas apstākļiem zinātniskajās misijās

Aicinām iesaistīties a/s "Latvijas valsts meži" un LVMI Silava pētījumā "Koku augšanas apstākļu uzlabošanas programma" zinātniskas izpētes darbos, īstenojot īstermiņa zinātniskās misijas!

Uzziņai:
Lai veicinātu starpnozaru sadarbību, plānota nelielu pētījumu veikšana par koku augšanas apstākļu uzlabošanai būtiskiem jautājumiem. Paredzēti vienreizēji atbalsti – granti atsevišķiem pētniekiem vai nelielām pētnieku grupām ar pētījumu programmas tematiku saistītu 1–3 mēnešu ilgu pētījumu veikšanai. Misiju ilgums ir līdz 1–3 mēneši. Atbalstu saņēmušām personām vai to grupai jāsagatavo rakstisks ziņojums par sasniegtajiem rezultātiem (misijas mērķis, uzdevumi, situācijas izzinātība, metodika, diskusija (rezultāti un interpretācija), secinājumi) Ziņojums pēc saskaņošanas būs publiski pieejams. Katru gadu plānots organizēt 23 misijas.

Izsludinām:

Pieteikšanos uz īstermiņa zinātniskajām misijām 2020. gadā. Īpaši aicinām sabiedriski aktīvu nevalstisko organizāciju pārstāvjus un augstskolu studentus, kas vēlas iegūt jaunas, mežsaimniecībai nozīmīgas zināšanas un zinātniskā darba pieredzi un datus studiju darbu izstrādei.

2020. gadā piedāvājam sekojošas tēmas:

  • koksnes pelnu cietināšanas "receptes";
  • koksnes pelnu granulometriskā sastāva izpēte;
  • skuju koku stādīšanas laikā papildus ienestā slāpekļa aprite (N izotopi ielabošanas līdzeklī un stāda 2019., 2020. gada pieaugumos);
  • harvestera datu izmantošana augsnes ielabošanas pasākumiem piemēroto audžu un augsnes ielabošanas līdzekļu devu noteikšanai.

Misijai pretendenti līdz 9. novembrim piesakās elektroniski – iesūtot CV un motivācijas vēstuli, kas satur izvēlētā jautājuma risinājuma aprakstu – tēmas anotāciju, metodiku, sagaidāmos rezultātus, darba izpildes izmaksas un termiņu (izmaksas līdz 2000 EUR vienai misijai). Misijas īstenošanas laiks 2020. gada novembris–decembris, misijai jānoslēdzas līdz 2020. gada 30. decembrim ziņojums jāiesniedz līdz 2021. gada 15. janvārim.

LVMI Silava ekspertu komisija izvērtēs pieteikumus un aicinās izraudzītos pretendentus īstenot īstermiņa zinātnisko misiju. Galvenie pieteikumu vērtēšanas kritēriji ir izpētes rezultātu praktiskā pielietojamība, kā arī iegūto rezultātu publicitāte.

Pretendenti: nevalstisko organizāciju dalībnieki, augstskolu studenti un citi interesenti, kuri nav darba attiecībās ar LVMI Silava.

Misijas rezultāti: Pārskats par paveikto – misijas mērķis, uzdevumi, situācijas izzinātība, metodika, diskusija (rezultāti un interpretācija), secinājumi. Pārskati tiks publicēti LVMI Silava un a/s “Latvijas valsts meži’’ interneta vietnēs. Ar misijas dalībniekiem tiks slēgts autoratlīdzības līgums. Pēc darba rezultātu iesniegšanas un pieņemšana nodošanas akta noformēšanas par veikto pētījumu tiks izmaksāta autoratlīdzība.

Publicēta 2020.11.02. 10:47:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.