LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Uzsākts pētījums par vilku un lūšu populācijas dinamiku Latvijā

   

Uzsākts pētījums par vilku un lūšu populācijas dinamiku Latvijā, šo sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu ietekmes modelēšanu un konfliktu risku identificēšanu lopkopības nozarē.

LVMI Silava sadarbībā ar Somijas Dabas resursu institūta Luke Medību faunas un medniecības virzienu 2020. gada janvārī uzsāka pētījumu "Pelēko vilku Canis lupus un Eirāzijas lūšu Lynx lynx subpopulācijas dinamika Latvijā un konfliktu risku identificēšana lopkopības nozarē" (Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/511) īstenošanu. 

Pētījumā tiks raksturota Latvijas vilku un lūšu lokālās subpopulācijas dinamika atkarībā no šo sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī analizēti vilku uzbrukumus mājlopiem, identificējot paaugstināta riska faktorus un reģionus. Pētījumā tiks izmantots vairāk nekā 15 gadu laikā ievāktais datu materiāls, lai izstrādātu ekoloģiskus modeļus un prognozētu situācijas atkarībā no dažādām demogrāfisku, vides apstākļu, medību intensitātes u.c. parametru vērtībām.

Pētījuma īstenošanu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākums 1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Vairāk par pētījumu šeit.

Publicēta 2020.03.23. 14:42:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.