Ilze Zepa
Ilze Zepa
Amats: bibliotēkas vadītāja
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.oec.
Telefons: 29130676
E-pasts:
Darbības jomas:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.