Egils Gruzde
Amats: Plānošanas inženieris
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.ing.
E-pasts:


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.