Arvīds Barševskis (Daugavpils Universitāte)
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.biol.
E-pasts:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.