Vārds Uzvārds Amats E-pasts
Ansis Actiņš Direktora vietnieks
Rihards Bērziņš plānošanas inženieris
Sandra Deičmane galvenā grāmatvede
Jurģis Jansons Direktors
Anita Kalniņa grāmatvede
Ilva Konstantinova Informācijas centra vadītāja
Ņina Nikoņenoka grāmatvede
Ilze Zepa bibliotēkas vadītāja
Signe Zommere Sekretariāta vadītāja

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.