Gundega Done
Gundega Done
Amats: zinātniskā asistente
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.biol.
Telefons: 26511040
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.